تاریخ 1393/06/31 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
پايان همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين با تقدير از برگزيدگان

اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران،پس از دو روز برگزاري، عصر پنجشنبه گذشته با انتخاب و تقدير از برگزيدگان در بخش هاي مقالات به صورت سخنراني و پوستر، در دانشگاه سمنان به کار خود پايان داد.

دبير اجرايي اين همايش در آيين اختتاميه اين همايش در تالار دانش دانشگاه سمنان با اشاره به ايجاد دبيرخانه دايمي همايش آمايش سرزمين استان سمنان در پارک علم و فناوري اين استان، گفت: بر اساس دستور استاندار سمنان، اين دبيرخانه وظيفه پيگيري و اجراي دوسالانه اين همايش در يکي از استانهاي منطقه البرز جنوبي را بر عهده دارد.

عليرضا عرفاني با بيان اينکه تاکنون در کشور سند آمايش سرزمين قابل دفاعي تدوين نشده است، افزود: نبود آمايش سرزمين باعث شده نظام تخصيص در توزيع عادلانه منابع و رفع محروميتهاي منطقه اي ناتوان باشد.

وي با اشاره به احساس نياز به برگزاري همايش آمايش سرزمين و وجود نگاه نو به اين مقوله از سوي استانداري و دانشگاه سمنان، خاطرنشان کرد: همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران با توجه به تاثير عميق آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي و توسعه متوازن در بين استانهاي البرز جنوبي برنامه ريزي و اجرايي شد.

دبير اجرايي اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران بر تعامل و همکاري مشترک دستگاه هاي اجرايي و مراکز علمي به منظور کمک به برنامه ريزي توسعه اي تاکيد و خاطرنشان کرد: تعامل دو سويه اين بخشها، گفتمان تازه اي در بحث آمايش سرزمين در حوزه هاي نظر و اجرا به دنبال دارد.

در قسمت مقاله هاي ارايه شده به صورت سخنراني اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران، در بخش کميته افق هاي نوين در مطالعات آمايش سرزمين، نقش مطالعات زمين شناسي در برنامه ريزي آمايش سرزمين، از ‘طاهره باقرنژاد’ نويسنده مقاله مطالعه موردي گنبد نمکي در بيابانک شهرستان سرخه در استان سمنان تقدير شد.

‘محمد راستين’ نويسنده مقاله اجراي اقدامات مديريتي بر اساس برنامه آمايش سرزمين در بخش نشست تخصصي حبله رود مورد تقدير قرار گرفت.

در قسمت آينده پژوهي و آينده نگري در آمايش، مقاله عوامل کليدي و نقش آن در برنامه ريزي توسعه منطقه اي به قلم ‘نادر زالي’ مورد تقدير قرار گرفت.

در بخش پدافند غيرعامل، ‘زهرا خوش لهجه’ نويسنده مقاله رويکردهاي نوين پدافند غيرعامل در آمايش سرزمين و در نشست تخصصي مخاطرات طبيعي و کاربرد جي. آي. اس. ‘بهروز ارسطو’ نويسنده مقاله کارآمدي سنجش از دور در کشاورزي تغييرات و آينده پژوهشي برگزيده و تقدير شدند.

از نشست تخصصي توازن و تعاملات منطقه اي، مقاله نکات گمشده آمايش سرزمين از ‘رحيم سرور’ مورد تقدير قرار گرفت.

در بخش پوستر اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران، ‘ميترا کسايي’ به خاطر پوستر موانع اجرايي برنامه ريزي آمايش سرزمين در ايران با تاکيد بر منطقه البرز جنوبي، ‘نعيمه سادات کاظمي’ به خاطر پوستر آمايش سرزمين و توسعه متوازن منطقه اي مطالعه موردي شهرستان سمنان و ‘شهرام عدالتي’ براي پوستر لزوم ايجاد زيرساختهاي قانوني براي تحقق اهداف آمايش سرزمين در ايران تقدير شدند.

در آيين اختتاميه اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران، از پروفسور ‘علي خيرالدين’ رييس سابق دانشگاه سمنان که آغازکننده حرکت براي برگزاري اين همايش بود تقدير ويژه شد.

اين همايش دو روزه برگزار شد و همزمان با آن دبيرخانه دائمي آمايش سرزمين استان سمنان و مرکز تحقيقات مطالعات کاربردي و مديريت سرزمين در شهميرزاد افتتاح شد.

از 260 مقاله رسيده به اين همايش 100 مقاله به صورت کامل پذيرفته شد و 32 مقاله به صورت سخنراني و 37 مقاله به شکل پوستر از سوي شرکت کنندگان طي دو روز ارايه شد.

اين همايش در 13 محور از جمله آسيب شناسي اجراي طرحهاي آمايش سرزمين، الزامات و کاستي هاي جايگاه قانوني آمايش سرزمين در ايران، راهکارهاي اجرا و سازماندهي طرحهاي آمايش در ايران، هزاره سوم و افق هاي نوين در آمايش سرزمين و نقش تعاملات بخشي در رويکردهاي نوين آمايش سرزمين برگزار شد.

آمايش سرزمين و توسعه متوازن منطقه اي، نقش مديريت و توسعه انساني در آمايش سرزمين، برنامه ريزي فضايي کلان شهرها، چالش ها و راهبردها، نابرابري هاي منطقه اي با تاکيد بر کلان منطقه البرز جنوبي و جايگاه و نقش پدافند غيرعامل در رويکردهاي نوين آمايش سرزمين از ديگر محورهاي اولين همايش ملي روکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران بود.

اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران، با محوريت هفت استان منطقه البرز جنوبي شامل تهران، قم، مرکزي، البرز، زنجان، قزوين و سمنان برگزار شد.

در دومين روز از اين همايش شش نشست تخصصي برگزار شد.افق هاي نوين در مطالعات آمايش سرزمين، حبله رود، توازن و تعاملات منطقه اي، پدافند غير عامل، مخاطرات طبيعي و کاربرد GISدر آمايش، آينده پژوهي و آينده نگري در آمايش از موضوعات شش نشست تخصصي دومين روز اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران بود.

***جهت گيري آمايش سرزمين و توسعه مناطق ويژگي مهم برنامه ششم توسعه است

معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: جهت گيري آمايش سرزمين و توجه به توسعه مناطق مختلف کشور، تفاوت اساسي برنامه ششم توسعه کشور با برنامه هاي قبل از آن است.

سيدحميد پورمحمدي در آيين افتتاح اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران در دانشگاه سمنان، افزود: سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبري به عنوان يکي از مباني تدوين برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه در سياستهاي اقتصاد مقاومتي دو بند توجه به رقابت استانها و توجه به جغرافيايي مزيت سرزمين مورد تاکيد قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: سياستهاي آمايش سرزمين نيز سال 1390 از سوي رهبري ابلاغ شد که اين سياستها نيز يکي از ارکان تدوين برنامه ششم توسعه قرار دارد.وي با اشاره به تفاوت اساسي برنامه ششم توسعه با برنامه هاي توسعه اي قبل از آن که به نوعي فقط برنامه ريزي اقتصادي کلان بود، اظهار داشت: برنامه ششم توسعه ضمن جامع نگر بودن، موضوع محور با تاکيد بر اجرايي و عملياتي بودن است.پورمحمدي گفت: بحث مهمي که در برنامه ششم توسعه در مورد آمايش انجام مي شود شامل سه کار اصلاح ضوابط ملي آمايش سرزمين، تدوين راهبرد توسعه استانها و تعيين موضوعات خاص است.وي با اشاره به سپردن تدوين نظريه توسعه استانها به عهده خود استانها و بازنگري آن از سوي معاونت برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، افزود: در آخر براي هر استان يک راهبرد توسعه تعيين مي شود و نظام برنامه ريزي برنامه ششم توسعه نيز بر اساس راهبرد توسعه استانها تدوين مي شود.

وي تاکيد کرد: مناطق 9 گانه کشور که بايد شوراهاي توسعه آنها شکل بگيرد نيز بايد برنامه هاي توسعه را به صورت مرحله کشوري، منطقه اي و استاني رصد و عملياتي کنند.

وي با بيان اينکه نظام تدوين برنامه ششم توسعه دو روز پيش به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و به زودي ابلاغ مي شود، ادامه داد: برنامه ريزي بر اساس آن در 29 شوراي برنامه ريزي که رياست آنها بر عهده وزرا است از ابتداي مهر آغاز مي شود.وي تصريح کرد: برخي از اين شوراهاي برنامه ريزي به دليل اهميت موضوع با عنوان هاي آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي، شوراي برنامه ريزي محيط زيست و شوراي برنامه ريزي توسعه مناطق روستايي و عشايري فعاليت مي کنند.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آمايش و توجه به توسعه مناطق مختلف کشور را از اصول مهم پيش نويس سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه دانست که به دفتر مقام معظم رهبري ارايه شده است

*** لحاظ آمايش دفاعي در برنامه هاي توسعه اي افزايش امنيت را به دنبال دارد

رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور هم در اين همايش گفت: لحاظ کردن آمايش دفاعي در برنامه هاي توسعه اي کشور، افزايش امنيت به عنوان مهمترين رکن جامعه را به همراه دارد.

سردار غلامرضا جلالي افزود: ملاحظات پدافندغيرعامل بايد در آمايش سرزمين ديده شود.

وي با تاکيد بر اينکه آمايش دفاعي چينش زيرساختهاي دفاعي کشور را شامل مي شود، اظهار داشت: آمايش / ماهيتي مبتني بر جهان بيني حکومتها دارد و با هدف توزيع عدالت و توسعه متوازن انجام مي شود و هدف آمايش دفاعي نيز تامين حداکثر قابليت دفاع و به حداقل رساندن آسيب پذيري در برابر تهديد است.

وي با تاکيد بر تطابق رويکردهاي آمايش سرزمين با اصول پدافند غيرعامل، خاطرنشان کرد: در لحاظ کردن شاخه هاي توسعه بايد به اصول پدافند غيرعامل توجه ويژه شود.

جلالي همايش آمايش سرزمين را زمينه اي براي هم افزايي براي دو اصل امنيت و توسعه برشمرد و گفت: هر برنامه توسعه اي نيازمند پايداري و امنيت است که بدون رعايت اصول پدافندغيرعامل حاصل نمي شود.

رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور، با اشاره به اينکه اصول اين نوع پدافند مغزافزاري است و بايد در مفاهيم برنامه هاي راهبردي گنجانده شود، افزود: راهبردهاي پدافند غيرعامل در قانون اساسي، سند چشم انداز، برنامه هاي آمايشي، برنامه هاي توسعه موضوعي بلندمدت و برنامه پنجساله توسعه وجود دارد.

***آمايش سرزمين”ضرورتي براي پايان‌ دادن به توسعه نامتوازن

استاندار سمنان هم گفت: آمايش سرزمين يك ضرورت براي پايان دادن به توسعه نامتوازن و ناعادلانه در كشور، استان‌ها و مناطق مختلف است.

محمد وكيلي، با اشاره به اينكه آمايش سرزمين و شناخت درست و نگاه ويژه به آن در دنياي پيشرفته امروزي يك اصل و ضرورت است، افزود: هر تدبيري براي آينده كشور مستلزم نگاه ويژه به آمايش سرزمين است.

وي ادامه داد: در آمايش سرزمين انديشمندان و نخبگان كشور با پايان دادن به مقوله عدم توازن و همه نابرابري‌ها و بي عدالتي‌ها، به تبيين پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي منطقه پرداخته و راهكار‌هاي برون رفت را ارائه مي‌نمايند.

استاندار سمنان اضافه كرد: گسترش عدالت، توسعه متوازن و هماهنگ بر اساس شاخص‌ها، رفع فقر، برقراري توازن و ... مي‌تواند محصول پربار و ارزشمند تحقيقات و پژوهش‌ها در آمايش سرزمين باشد.

وكيلي با اشاره به اينكه مقوله آمايش سرزمين هنوز ناشناخته است، گفت: نتايج مفيد و ارزشمند اين پژوهش مي‌تواند دستيابي به درك روشن و نقش و جايگاه استان را به همراه داشته باشد تا بدين وسيله روابط خود را با ساير استان‌ها تقويت دهيم.

وي ادامه داد: به همين دليل است كه آمايش سرزمين از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است و هر تدبيري براي آينده استان مستلزم شناخت درست نسبت به آمايش سرزمين و نگاه ويژه به اين مقوله است.

استاندار سمنان با اشاره به نقش و جايگاه آمايش سرزمين در تغييرات و تحولات و ايجاد توسعه متوازن و برابر در جامعه گفت: برگزاري اين همايش نقش بسيار مهم و مفيدي در اشاعه فرهنگ آمايش در جامعه دارد و بدين وسيله جلسات و مباحث علمي و گفتگو‌هاي علمي و همفكري‌هاي علمي در اين خصوص مي‌تواند به اشاعه و ترويج اين فرهنگ در جامعه كمك كند.

وكيلي اضافه كرد: با برگزاري اين همايش علمي و ملي بايد به دنبال ابن باشيم كه مسائل مربوط به مديريت و توسعه متوازن سرزمين از يك مطالعه علمي و نتيجه تحقيقي مفيد برخوردار باشد و در نهايت بشارت يك راهكار و راهبرد مفيد و عملي براي ساير همفكران و همنظران در داخل و خارج از استان باشد.

وي تأكيد كرد: برگزاري همايش ملي رويكردهاي نوين آمايش سرزمين در سمنان كه از ظرفيت‌هاي علمي و ويژگي‌هاي سرزميني مختلفي برخوردار است، نتايج بسيار خوب و روشني در پي خواهد داشت و اميدواريم نتايج اين همايش به عنوان محصولي مفيد و اثرگذار جمع‌آوري و راهكار‌هاي ارائه شده در همايش باعث ايجاد تغيير و تحول در نوع تصميمات و نوع مديريت گردد.

استاندار سمنان افزود: نتايج علمي تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده در آمايش سرزمين طبيعتاً تأثيرات مفيد و ارزشمندي در نوع تصميمات، انديشه و تغيير و تحولي شگرف را به جاي خواهد گذاشت.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش وجود آمايش را براي برنامه‌ريزي مدون و دقيق ضروري دانست و افزود: کشور نيازمند مرکز ملي آمايش است تا تشکيلاتي مستقل و وابسته به سازمان برنامه ريزي باشد.

دکتر کاظم جلالي نظام آماري کشور را يک فاجعه عنوان کرد و گفت: بسياري از اطلاعات ما در کشور اشتباه است و بايد برايش فکري کرد.

وي نبود منظومه ملي اطلاعات مکاني و نبود قانون مشخص براي به اشتراک گذاشتن داده ها يکي از موانع آمايش سرزمين برشمرد و افزود: برخي موانع فقدان آمايش سرزمين در کشور ضعف تفکر منسجم و آينده نگري در مديريت، ضعف تدوين برنامه مصوب با پشتوانه قانوني، ضعف نهادهاي قانوني مشخص براي مديريت سرزمين، کلي گويي در برنامه ها، توزيع مبتني بر چانه زني فرصتها در کشور و ... است.

نماينده مردم شهرستانهاي ميامي و شاهرود در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه مرکز پژوهش هاي مجلس اولين مرکزي بود که رشد کشور در سال 91 را منفي 3.5 درصد عنوان کرد ولي مورد حمله بسياري از نهادها مانند مرکز آمار ايران در دولت گذشته قرار گرفت، ادامه داد: همين مرکز با تغيير دولت پس از دو ماه با همان مديران، رشد کشور در سال 91 را منفي 5.4 درصد اعلام کرد.

جلالي با بيان اينکه آيا اين فاجعه نيست، اظهار داشت: مسئولان کشور بر اساس همين داده هاي آماري امور را تنظيم مي کنند.

وي با بيان اينکه رويکرد تصميم سازي در سالهاي اخير در کشور ضد برنامه اي بوده و انحلال سازمان برنامه و بودجه يکي از شواهد آن است، تصريح کرد: انحلال اين سازمان فرصت نمايش قدرت دولت را افزايش داد و تصميم هاي خلق الساعه و در لحظه به ويژه در سفرهاي استاني به راحتي مسير تصويب و اجرا را مي گذراند.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردار و توسعه يافته تر را يکي از مهمترين پيامدهاي نبود برنامه توسعه نامتوازن به علت نبود آمايش سرزمين دانست و افزود: افزايش نابرابر و نگران کننده توسعه نامتوازن منطقه اي و برهم خوردن توازن جمعيت شهري و روستايي از ديگر پيامدهاي نبود آمايش سرزمين است.

جلالي با اشاره به ضرورت توجه به نقاط مثبت و منفي اجراي برنامه هاي توسعه قبلي کشور، خاطرنشان کرد: در پنج برنامه توسعه کشور هيچ عدد و رقمي محقق نشد در حالي که برنامه توسعه بايد داراي چند محور باشد که عملياتي شدن آن قابل رصد باشد.

***کم توجهي به آمايش سرزمين فرصت سوزي است

رييس قطب علمي جغرافيا و انجمن علمي آمايش سرزمين هم، کم توجهي به آمايش سرزمين در برنامه ريزي هاي کشور را فرصت سوزي و عاملي براي از بين رفتن منابع عنوان کرد.

مسعود تقوايي در دومين روز اولين همايش ملي ريکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران گفت: در نظر گرفتن آمايش سرزمين در برنامه ريزي در کشورهاي پيشرفته به خوبي پذيرفته شده ولي در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران جايگاه واقعي خود را ندارد.

وي با اشاره به انگيزه برگزاري همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران، خاطرنشان کرد: مطالعاتي در زمينه آمايش سرزمين در کشور انجام شده که ناقص است و يا اجرايي و عملياتي نشده و يا اينکه فلسفه بسياري از آمايش ها دچار تحول شده و نياز به همايشي براي بررسي تمام اين نواقص وجود داشت.

دبير علمي اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران، با تاکيد بر اينکه تا کنون مطالعه آمايش سرزمين در کشور نهادينه نشده است، افزود: اين امر در بين مديران جا نيفتاده که تصميم سازي ها بايد منطبق با آمايش سرزمين باشد.

تقوايي تصريح کرد: در آمايش سرزمين ديدگاه بايد منطقه اي و فرااستاني باشد و استان هاي همجوار به عنوان معين در کنار هم قرار گيرند و سرريز جمعيت را بين شان تبادل کنند.

وي با تاکيد بر ضرورت وجود تشکيلات نهادي منسجم براي ساماندهي مسايل آمايش سرزمين در کشور، خواستار راه اندازي هر چه سريعتر شوراي عالي آمايش شد.

رييس قطب علمي جغرافيا و انجمن علمي آمايش سرزمين، بررسي مقالات ورودي به اين همايش به شکل غيرمتمرکز را از رويکردهاي نوين اجرايي آن عنوان کرد.

*** پيام سرپرست دانشگاه سمنان و رئيس همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

دکتر عباس هنر بخش رئوف سرپرست دانشگاه سمنان و رئيس همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران به مناسبت برگزاري اين همايش پيامي صادر کرد.

در اين پيام آمده است: يكي از مسائل مهم و كليدي كه در كنار برنامه ريزي هاي كلان و بخشي بايد به طور مستقل ؛ جدي و واقع بينانه به آن پرداخته شود، آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي است.

آمايش سرزمين، روند جامعي از برنامه ريزي منطقه اي را ارايه وسازماندهي اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و محيط‌ زيستي، را به منظور تحقق آينده‌اي مطلوب پيشنهاد مي نمايد.

اين شكل از برنامه ريزي براي بكارگيري برنامه ريزي منطقه اي در سطح يك كشور بهترين مكمل برنامه ريزي كلان و بخشي است.

آمايش سرزمين چون با ديدي وسيع و همه جانبه به فضاي ملي نگاه مي كند، كليه مناطق كشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسايي قرار مي دهد و براساس توانمندي ها، قابليت ها و استعدادهاي هر منطقه با توجه به يكنواختي و هماهنگي اثرات نتايج عملكردهاي ملي آن ها در سطح ملي، نقش و مسئوليت خاص به مناطق مختلف كشور محول مي كند.

مهمترين خصوصيات آمايش سرزمين، جامع نگري، دورانديشي، كل گرايي، كيفيت گرايي و سازماندهي فضاي كشور است.

هدف آمايش سرزمين، توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين است، به گونه اي كه هر منطقه متناسب با قابليت ها، نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد. به عبارت ديگر، هدف كلي آمايش سرزمين، سازماندهي فضا به منظور بهره وري مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي است.

طراحى نظام برنامه ريزى مبتنى بر آمايش سرزمين به منظور تنظيم رابطه ديدگاه هاى درازمدت و ميان مدت و تنظيم روابط بين برنامه ريزى بخشى و منطقه اى و نيزتعيين نقش و جايگاه بخش هاى مختلف و عرصه هاى مختلف جغرافيايى در چارچوب مبانى آمايش سرزمين در سطح ملى يك سند بالادست در افق بلندمدت است كه اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمان هاى آن بايد تمام برنامه ريزى هاى سطح پائين آن با استناد به اين اسناد تهيه شوند و نهايتاً به مرحله اجرا درآيند.

اما به‌‌ رغم بيش از چهار دهه مطالعات آمايش سرزمين در نظام برنامه‌ريزي كشور در حيطه نهاد‌ينه سازي واقعي در خصوص آمايش سرزمين اقدام‌هاي اندكي را شاهد هستيم. به بياني ديگر عليرغم تلاش‌ هاي فراواني كه در اين زمينه صورت پذيرفته است، اما فقدان نهادهاي مكمل درون و بيرون از نظام برنامه‌ريزي مانعي براي اجرايي شدن و تحقق سياست‌هاي آمايش سرزمين در كشور تلقي مي‌شود.

براساس مطالعات انجام شده در آمايش ملي کشور، خطوط کلي آمايش سرزمين استانها بدست آمده است .

درسطح ملي، نقش و عملکرد بخش هاي مختلف در توسعه کشور و اثرات آن بر پهنه سرزمين ديده مي شود و درسطح منطقه اي با توجه به منابع و قابليت هاي هر استان يک تقسيم کار کلي به عنوان رئوس کلي فعاليت هاي استان ها صورت مي گيرد ، ليکن فقدان يک وفاق بين سطح استاني و سطح ملي با هدف توسعه استان در مناطق بچشم مي خورد .

لذا در راستاي تبيين مباني علمي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران ، گردهمايي هاي علمي مي تواند براي بيان تازه ترين نقطه نظرات افراد صاحب نظر ، بهره مندي از جديدترين يافته هاي علمي و پژوهشي آنان ، بمنظور افزايش توانمندي و ظرفيت سازي دست اندرکاران نقش مهمي داشته باشد.

اين همايش بعنوان اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين درايران به ميزباني استانداري و دانشگاه سمنان فرصتي خواهد بود تا اهداف زير در سطح منطقه و در سطح ملي تحقق يابد :

1- مديريت و هماهنگ ساختن سياست هاي برنامه ريزي بخشي در برنامه ريزي هاي آمايشي.

2- الزامات حقوقي- قانوني ضروري در رويکرد اجرايي شدن آمايش.

3- تلاش در جهت انطباق برنامه‏ريزي بخشي با نظام برنامه‏ريزي‏ فضايي.

4- تدارک نظام اطلاعاتي متناسب براي برنامه‏ريزي منطقه‏اي

5- شناسايي پتانسيلها و مزيتها براي سرمايه گذاري در منطقه

6- كمك به توسعه هسته هاي مناطق توسعه يافته و هدايت سرريز حاصل از اين تحرك به مناطق كمتر توسعه يافته

7- استفاده از فرصت هاي منطقه اي

8- شناسايي پتانسيل‏هاي مختلف مناطق و راههاي بهره‏برداري از آنها

9- تنظيم روابط عملکردي بين مناطق و ايجاد و توسعه ظرفيت‏هاي‏ رشد و توسعه در مناطق بازمانده از توسعه.

اميد است نتايج اين همايش ضمن تاثير مستقيم بر بازخورد اجرايي شدن طرحهاي آمايشي در ايران ، گامي هرچند کوچک در جهت ايجاد بسترهاي توسعه و فراهم ساختن زمينه هاي لازم بمنظور دستيابي به اهداف توسعه متوازن منطقه اي از طريق اجراي طرح هاي بزرگ با منافع فرا منطقه اي و ملي با اهداف آمايشي باشد.

شايان ذکر است؛اين همايش با همکاري استانداري و دانشگاه سمنان برگزار شد.

سيدحميد پورمحمدي معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، سردار غلامرضا جلالي رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور، کاظم جلالي رييس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اسماعيل نجار رييس سازمان مديريت بحران کشور، هوشنگ جزي نماينده برنامه سازمان عمران ملل متحد (UNDP)، سعيدي معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت دادگستري، استانداران پنج استان منطقه البرز جنوبي و استادان دانشگاهي و صاحبنظران بحث آمايش سرزمين با رويکردهاي اقتصادي، جغرافيايي، اجتماعي و مردم شناسي در اين همايش دو روزه حضور داشتند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان