تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
هنر سازگار شدن با تغييرات

آخرين باري که تغييري بزرگ در زندگي تان به وجود آمد کي بود؟ بسياري از ما با بر هم خوردن روند معمول زندگي مان مضطرب مي شويم يا در موارد شديدتر بيمار شده و به رختخواب مي افتيم.
همه ما در زندگي با تغييراتي رو به رو مي شويم. تغيير محل کار و زندگي، ازدواج يا طلاق پدر و مادري که ديگر جوان نيستند يا مرگ و بيماري يکي از عزيزان، اتفاقاتي هستند که انسان ها آنها را تجربه مي کنند. انسانها در مواجهه با تغييرات مهم زندگي خواه مثبت و يا منفي دچار استرس مي شوند که شدت آن در افراد و شرايط مختلف متفاوت است.
بعضي افراد مي دانند که چطور عواطف، احساسات و کارهاي شان را هنگام بروز تغييرات مديريت کنند. به همين دليل با بروز تغييرات، ناراحت و نگران نمي شوند و مي توانند سر رشته امور زندگي شان را به دست گيرند; ولي، بعضي ديگر نمي دانند چطور با تغييرات زندگي کنار بيايند و هنگام بروز تغييرات، نگران و دستپاچه شده و سر رشته امور از دست شان خارج مي شود. جنگ با تغييرات، تنها روندي فرسايشي است که جلوي رشد شما را مي گيرد; ولي استقبال از تغييرات و موارد جديد به ارتقاي سلامت روان کمک مي کند و حتي در بهبود توان سيستم ايمني تاثير مثبت دارد.  
مساله اين است که گاهي اوقات ما نمي توانيم جلوي بروز تغييرات را بگيريم; ولي مي توانيم واکنش خودمان نسبت به آن را کنترل کنيم. وقتي تغييري به وجود مي آيد، آن را بپذيريد و بکوشيد از اين موقعيت جديد به سود خودتان استفاده کنيد. نکته ديگر اين است که اگر در زمان حال زندگي کنيد، ديگر فکر نمي کنيد که اگر همه چيز مانند پيش بود، چقدر بهتر بود يا حالا که وضعيت اين طور شده در آينده چه خواهد شد. استفاده از تجربيات ديگراني که دوست شان داريد و آنها هم تغييرات بسياري را پشت سر گذاشته و موفق بوده اند، به شما کمک مي کند با موقعيت جديد کنار بياييد.
  توجه به پيشنهادات زير شما را در سازگاري با شرايط جديد و استفاده بهينه از آن ياري مي دهد
1- اولين قدم اين است که تغييرات ايجاد شده را بشناسيد.
2-  براي کنار آمدن با اين شرايط عجله نکنيد. شما هم مثل ديگران براي سازگاري با تغييرات به زمان نياز داريد. اگر دچار احساس نگراني شديد و يا مغلوب احساسات خود گشته ايد به خود فرصت دهيد و سعي نکنيد تا سريع خود را عوض کنيد.
3-  مشخص کنيد کدام جنبه هاي تغيير بيشتر آزارتان مي دهد، مواجهه با افراد و محيط ناآشنا؟ حجم زياد کارهاي درسي؟ دوري از خانواده؟ مشکلات ارتباطي با هم اطاقي ها و يا ديگر افراد؟ مشکلات اقتصادي؟ و يا...؟
اگر تمايل داشته باشيد که موقعيت هاي جديد را پذيرا باشيد و چيزهاي جديد را امتحان کنيد، ديگر در گذشته اسير نخواهيد بود و مي توانيد از فرصت هاي جديد به نهايت استفاده کنيد
4-  به گذشته فکر کنيد و تغييرات مهم زندگي خود را به خاطر بياوريد. در آن زمان چه احساسي داشتيد؟ چگونه با آن سازگار شديد؟ از چه مراحلي گذشتيد تا به آن عادت کرديد؟ به ياد بياوريد زماني که يک کار جدي مثل دوچرخه سواري و يا رانندگي را براي اولين بار تجربه کرديد چقدر متزلزل بوديدو براي آموختن آن چه صدماتي خورديد؟ مي بينيد که نه تزلزل، نه اضطراب و نه شکست تاثيري براي مهارت يافتن در آن زمينه نداشت و تنها تلاش مداوم و يادگيري باعث ايجاد آن مهارت شما گشت.
5-ورزش کنيد. هر جور که دوست داريد و در هر جايي که برايتان راحت تر است. غالبا فعاليت جسمي باعث کاهش استرس مي شود. حتي اگر از ورزش لذت نمي بريد، آن را انجام دهيد، بي شک پس از پايان آن احساس بهتري خواهيدداشت.
6-  مثبت بينديشيد و مطمئن باشيد اوضاع بهتر خواهد شد. با گذشت زمان به تغيير عادت کرده و احساس راحتي بيشتري خواهيد داشت و باور کنيد که در شرايط جديد هم مي توان موفق بود.
7-  در مورد افکار و احساسات خود با ديگران صحبت کنيد.

 ويژگي هايي که در هر تغييري مفيد است
انعطاف پذيري: اگر تمايل داشته باشيد که موقعيت هاي جديد را پذيرا باشيد و چيزهاي جديد را امتحان کنيد، ديگر در گذشته اسير نخواهيد بود و مي توانيد از فرصت هاي جديد به نهايت استفاده کنيد.
زندگي در زمان حال: اگر در زمان حال زندگي کنيد و بر نيازها، امکانات و فرصت هاي کنوني تان تمرکز کنيد، مي توانيد با تغييرها کنار بياييد.
حق شناسي: همه ما از موهبت هاي بسياري برخورداريم. شناختن اين موهبت ها و قدرشناسي و شکرگزاري در مقابل آنها انرژي مثبتي به وجود ما مي دهد. نعمت هايتان را يادداشت کنيد، آنها را بشماريد و به خاطر بسپاريد.

سرويس اجتماعي

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان