تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جوابيه مدير امور عشاير استان سمنان

احتراما عطف به مبحث مندرج در آن روزنامه به شماره 3724 صفحه 11مورخ 93/6/8 آن روزنامه با عنوان نامه اي به استاندار محترم و مدير امور عشاير استان سمنان مستدعي است موارد ذيل ا لذکر که بخشي از خدمات رساني به عشاير بزرگوار منطقه  مذکور مي باشد را جهت اطلاع بيش  از پيش عموم چاپ نمائيد.
 ارائه خدمات مشخص به عشاير محترم از وظايف مديريت امور عشاير استان مي باشد  که بر اساس اعتبارات و امکانات هر ساله در حوزه هاي، نگهداري راههاي عشايري، سوخت رساني، تامين آب(آبرساني سيار- حفر چاههاي مالداري، مرمت قنوات بهسازي چشمه ها، انتقال آب با بکارگيري لوله هاي پلي اتيلن....) تهيه و توزيع تانکرهاي پلي اتيلن و گالوانيزه- ساخت منابع ذخيره آب.....) اقدام و ضمن آنکه طي هماهنگي با ساير بخشها تهيه و توزيع علوفه را توسط تشکل هاي عشايري به عنوان يکي از وظايف مهم و دائمي پيگيري مي نمايد.
چنانکه در سال جاري 170 تن جو در کلاته هاي خوارتوران و 20 تن مستقيما در اسبکشان و 60 تن کنسانتره و 20 تن سبوس در دهستان خوارتوران توزيع گرديده است، لذا با عنايت به پديده خشکسالي در استان و پايداري آن  نيازهاي عشاير محترم مورد توجه خدمتگذاران اين قشر زحمتکش در سطوح مختلف مسئولين استان سمنان، و کشور بوده و در حال پيگيري از جميع جهات است.
قابل ذکر است در سال 91 با تخصيص حدود 70 درصد از اعتبارات اداره عشايري شهرستان شاهرود به اين منطقه محروم،16 پروژه شامل حفر چاه، مرمت چاه هاي مالداري، بهسازي و انتقال آب و ساخت آبشخور و ساخت حوضچه ذخيره آب اجرا و به بهره برداري رسيده است و انشاا.. اقدام لازم در خصوص مرمت ايلراهاي منطقه در سال جاري انجام خواهد گرفت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان