تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معرفي رشته هاي دانشگاهي
رشته زبان وادبيات کردي

زبان کردي در شاخه  هاي خانواده زباني هندو ايراني است و با زبان فارسي قرابت بسيار دارد تا جايي که تاريخ  شناسان پرآوازه بر اين باورند که کردهاي امروز، نوادگان مادهاي ديروزند. اين زبان که در طول تاريخ بالندگي اش، گنجينه اي ارزشمند از فرهنگ و ادب را در خود پرورانده است، به بخش  هاي مختلفي تقسيم مي  شود که هر يک از آنها با اندک تفاوتي در ساختار، واژگان و ويژگي هاي آواشناختي، ادبيات مخصوص خود را دارند که روي هم مجموعه اين ادبيات ها به نام زبان و ادبيات کردي شناخته شده است.  
هدف رشته زبان و ادبيات کردي، آشنايي با جنبه هاي ادبي، زيبا  شناختي و پيشينه تاريخي اين زبان غني و کهن و بررسي تاثير ادبيات کردي و فارسي بر روي يکديگر است.
گفتني است که چون زبان و ادبيات کردي ارتباطي نزديک با زبان و ادبيات فارسي دارد، اين رشته مانند زبان و ادبيات فارسي از بين داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني دانشجو مي پذيرد.

درس هاي اين رشته در طول تحصيل: 

دروس پايه: 
آئين نگارش و رسم الخط، دستور زبان، آواشناسي و واج شناسي، پيشينه زبان کردي و لهجه  هاي آن، کليات زبان  شناسي، روش تحقيق و مرجع شناسي، فرهنگ  نگاري

دروس اصلي: 
شعر و نثر سبک خراساني در ادب فارسي، شعر و نثر سبک عراقي در ادب فارسي، شعر و نثر سبک هندي و بازگشت در ادب فارسي، نثر معاصر فارسي، شعر معاصر فارسي، صرف درزبان عربي، نحو در زبان عربي،متون نظم و نثر کلاسيک در ادب عربي، نثر معاصر عربي، شعر معاصر عربي، زبان انگليسي اختصاصي، متون ادبي لري، متون نثر معاصر، متون شعر معاصر، تاثير قرآن و حديث در ادب کردي، ادب فولکلور، افسانه  ها و اسطوره  ها، ادبيات تطبيقي، عروض وقافيه، شاهکارهاي ادب جهان به زبان کردي، روزنامه  نگاري.

دروس تخصصي:
تاريخ ادبيات و ادب  گوراني، تاريخ ادبيات (ادب کرمانج شمال)، تاريخ ادبيات (ادب کرمانج جنوب)، تاريخ ادبيات (ادب معاصر)، بديع، معاني و بيان، مکاتب ادبي جهان، سبک  هاي ادبي در ادب  کردي، کليات نقد ادبي، نقد در ادب داستاني، ادبيات داستاني در ادب کردي، اصول و روش ترجمه، ترجمه متون.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان