تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام شد؛
شرايط ايجاد خانوار جديد براي دريافت يارانه

سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شرايط ايجاد خانوار جديد و تغيير سرپرست خانوار براي دريافت يارانه‌ نقدي را اعلام کرد.

شرايط ايجاد خانوار جديد و يا تغيير سرپرست خانوار در سامانه رفاهي:

ازدواج:

در صورتي که والدين هر يک از زوجين در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي به منظور اعلام تقاضا و نيازمندي براي دريافت يارانه نقدي شرکت نموده باشند و در همان زمان زوج و زوجه در زير مجموعه خانوار والدين خود نيز قرار داشته باشند، زوجين مي‌توانند با در دست داشتن اصل و کپي شناسنامه، کارت ملي و سند ازدواج به يکي از دفاتر پليس +10 مراجعه و ساير مراحل جداسازي از خانوار اصلي و تشکيل خانوار جديد را طي نمايند.

طلاق:

در صورتي که زوجين در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي به منظور اعلام تقاضا و نيازمندي براي دريافت يارانه نقدي شرکت نموده باشند و در همان زمان زوج يا زوجه در زير مجموعه ثبت نام شده حضور داشته باشد، در صورت وقوع طلاق مي‌توانند با ارائه اصل و کپي شناسنامه، کارت ملي و سند طلاق جهت جدا سازي خانوار و تشکيل خانوار جديد به يکي از دفاتر پليس +10 مراجعه نمايند.

فوت:

در صورتي که سرپرست قبلي خانوار در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي به منظور اعلام تقاضا و نيازمندي براي دريافت يارانه نقدي شرکت نموده باشند. هنگام فوت اين سرپرست بزرگترين فرد خانوار که داراي سن قانوني باشد؛ مي‌تواند با اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي خود و کليه اعضاي خانوار که در زير مجموعه سرپرست قبلي در بازه زماني فوق الذکر ثبت نام شده‌اند به همراه گواهي فوت، شناسنامه و کارت ملي متوفي جهت تعيين سرپرست جديد و طي ساير مراحل به يکي از دفاتر پليس + 10 مراجعه نمايند.

بد سرپرست بودن:

طبق دستورالعمل ماده 9 آيين نامه اجرائي ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در صورت اعتياد سرپرست به مواد مخدر، محجور بودن، زنداني بودن، فوت يا مفقود يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي (زندگي در خارج کشور) و عدم صلاحيت سرپرست خانوار ؛ چنانچه خانوار مزبور در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي شرکت نموده باشند، متقاضي مي‌تواند جهت تغيير سرپرست خانوار فعلي با ارائه مدارک و مستندات لازم به فرمانداري محل سکونت خود مراجعه نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان