تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
محکوميت و تعطيلي دو واحد قصابي متخلف در گرمسار

سرويس حوادث :
رئيس اداره دامپزشکي شهرستان گرمسار از تعطيلي يک واحد قصابي و محکوميت متصدي يک واحد ديگر قصابي خبر داد. حميدرضا حسيني افزود: تخلفات بهداشتي يک واحد صنفي قصابي واقع در شهر ايوانکي داير بر کشتار غير مجاز، حمل و عرضه غيربهداشتي، متصدي واحد به مراجع محترم قضائي معرفي و با پيگيري حقوقي صورت گرفته دادگاه باستناد ماده 688 قانون مجازات اسلامي مبني بر تهديد عليه بهداشت عمومي وي را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم کرد. 
وي افزود: در بازديد بازرسان بهداشتي واحد نظارت اين اداره از مراکز عرضه شهرستان گرمسار نيز يک واحد صنفي قصابي بدليل نگهداري يک عدد لاشه فاقد مهر بهداشتي دامپزشکي و نشانه گذاري تکميلي ضمن ضبط لاشه با توجه به سوابق متصدي واحد مذکور اين اداره با هماهنگي اماکن نيروي انتظامي مبادرت به پلمپ قصابي و نصب بنر با عنوان تخلف بهداشتي در سردرب آن کرد.   رييس اداره دامپزشکي شهرستان گرمسار از شهروندان خواست هرگونه گوشت مصرفي خانوار خود را فقط از مراکز عرضه مجاز تحت نظارت بهداشتي دامپزشکي تهيه کنند و در زمان خريد به مهر بهداشتي درج شده روي لاشه، برچسب روي لاشه و تاريخ انقضا» درج شده در برچسب دقت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتي مراتب را از طريق سامانه اطلاع رساني 1512 و ياشماره تماسهاي 34225980 و 34225970 اطلاع رساني نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان