تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
با حضور مدير عامل شرکت مادر تخصصي و مسئولان جهاد کشاورزي استان سمنان بررسي شد
وضعيت صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي در استان

سرويس خبر:
در جلسه با حضور مدير عامل  شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گزاري در بخش کشاورزي،مسئولان سازمان جهاد کشاورزي استان، شهرستان هاي تابعه و مديران عامل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، وضعيت اين صندوق ها در استان بررسي شد.   به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان، علينقي حيدريان معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان گزارشي از آخرين وضعيت صندوق ها در استان ارائه کرد.  نماينده شرکت مادرتخصصي در هيئت مديره صندوق هاي استان گفت:در استان 9 صندوق استاني، شهرستاني وبخشي ايجاد شده است که داراي 4105 سهامدار حقيقي و حقوقي و بيش از 367 ميليارد ريال سرمايه است و تاکنون 6691 مورد تسهيلات به مبلغ بيش از 1293 ميليون ريال به اعضاي صندوق ها اعطا کرده است.   رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان گفت :در استان سمنان با همت بهره برداران بخش کشاورزي و پيگيري هاي انجام شده در کوتاهترين زمان ممکن در تمامي شهرستان ها اين صندوق راه اندازي شد که در حمايت از بهره برداران و پيشرفت برنامه هاي بخش کشاورزي بسيار اثر گذار است.   سيد مجيد موسوي افزود:در حال حاضر صندوق ها در استان به نقطه اي رسيده اند که نيازمند يک تحول و حرکت جديد در حوزه کاري هستند و رشد و بلوغ صندوق ها به جايي رسيده که بتوان قدم هاي جديدي برداشت. مدير عامل شرکت مادرتخصصي گفت:ما در شکل گيري و ادامه فعاليت صندوق ها ازاعتماد وحمايت سهامداران برخوردار هستيم که بسيار ارزشمند است و صندوق ها با اين اعتماد، خدمات خود را ارائه مي دهند . سيد عبدالکريم رضوي افزود :ارائه مدل هاي جديد خدمت از طرف صندوق به سهامداران و انواع اين مدل ها براي استان ها از برنامه آتي مد نظر شرکت مادر تخصصي است و اقتصادي کردن فعاليت اين صندوق ها بايد سر لوحه برنامه مديران عامل صندوق ها باشد.   مدير عامل و رئيس هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي بيان کرد: در کشور بيش از 80 صندوق بالغ بر 8 هزار ميليارد ريال سرمايه دارند که در تامين نقدينگي و ارائه ديگر خدمات به اعضاي صندوق ها فعاليت دارند. در اين جلسه مديران جهادکشاورزي شهرستان ها و مديران عامل صندوق ها به توجه جدي به آموزش، ارائه خدمات جديد، بازنگري در نرخ سود بازپرداخت تسهيلات دريافتي معوق، ورود در تنظيم بازار نهاده ها ،افزايش سرمايه صندوق ها ،هزينه نقل و انتقال سهام و تامين منابع براي صندوق شهرستان  سرخه اشاره کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان