تاریخ 1393/04/30 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ساخت نانوراکتوري براي واکنش هاي زيستي

محققان سوئدي با استفاده از نانوذرات طلا روي بستر دي سولفيد تنگستن، نانوزيست راکتوري ساختند که مي تواند براي انجام فرآيندهاي زيستي مختلف استفاده شود.  
نانوزيست حسگرها ابزارهايي نوظهور هستند که مي توانند مزاياي نانومواد را با نانوزيست فناوري ترکيب کنند. اين ابزار به دليل ابعاد کوچک و مساحت سطحي بالا، به عنوان ابزاري مناسب براي ساخت ادوات نانوزيست فناوري جديد با حساسيت بالا شناخته شده اند. يکي از اولويت هاي اصلي محققان اين حوزه، کار روي طراحي ساده ي اين ادوات براي رسيدن به ابزاري پايدار، کارا، انتخابي و ارزان است. اين در حالي است که طراحي هاي فعلي به گونه اي است که فاقد کارايي و حساسيت است.  
پژوهشگران سوئدي دانشگاه لينکوپينگ به تازگي مقاله اي منتشر کرده اند که در آن جزئيات ساخت نانوزيست راکتور دو بعدي بيان شده است. در ساخت اين ابزار، نانوذرات طلا به صورت ورقه اي در آمده و ساختاري شبيه به گرافن ايجاد کرده است، اين لايه روي بستري از جنس دي سولفيد تنگستن قرار دارد. اين طراحي جديد به گونه اي است که چالش ها و محدوديت هاي طراحي هاي پيشين را پشت سر گذاشته است. 
پژوهشگران اين پروژه با استفاده از روش هاي الکتروشيميايي نشان دادند که اين ابزار جديد مي تواند به عنوان راکتوري براي واکنش هاي زيستي استفاده شود. همچنين اين ابزار قابليت تبديل شدن به زيست حسگر را دارا است.  
در اين پژوهش نانوورق هاي WS2/Au  خودآرايي دارند و روي سطح الکترود طلا تشکيل يک لايه دو بعدي مي دهند. اين مرحله براي رسيدن به نانوزيست راکتوري پايدار بسيار مهم است. دومين مرحله ي اين فرآيند، وارد کردن آنزيم به سطح نانوورق ها است تا بتوان آرايه اي منظم از نانوذرات طلا و آنزيم روي سطح دي سولفيد تنگستن ايجاد کرد.  
اين نانوزيست راکتور را مي توان با تغيير آنزيم و همچنين با استفاده از کاتاليست هاي زيستي مختلف، تغيير داد و براي حوزه هاي مختلف استفاده کرد.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان