تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
حميدرضا شکوهي:
راه تقويت احزاب سياسي نظارت بر آنها نيست

عضوشوراي مرکزي حزب مردم‌‌سالاري با تاکيد بر اينکه محدوديتي براي فعاليت قانوني احزاب و گروه‌هاي سياسي نبايد قائل شد، گفت: راه تقويت احزاب نظارت بر آنها نيست، بلکه آزاد گذاشتن آنها براي فعاليت منطبق بر قانون اساسي است.
حميد‌رضا شکوهي در گفت‌وگو با ايرنا افزود: بر‌اساس قانون، نمي‌توان هيچ فردي را مجبور به فعاليت در حزب يا گروه سياسي کرد و يا آنکه او را ازآن فعاليت منع کرد بنابراين ارايه هرطرحي که مغاير با اين اصل باشد مغاير با قانون است. وي با اشاره به طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي که جزييات آن در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، تصريح کرد: اين طرح با اصل 26 قانون اساسي مغايرت دارد و خلاف قانون است. شکوهي ادامه داد: دراين طرح، داشتن مدرک تحصيلي ليسانس و شروطي همچون التزام به ولايت فقيه عنوان شده که احراز آن صرفا با زبان، به سادگي ميسرنيست؛ بنابر اين، اصل اين طرح، مردود است.
وي با اشاره به عملکرد شوراي نگهبان در بررسي مصوبه‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: بايد درباره مغايرت اين طرح با قانون اساسي در شوراي نگهبان چاره‌انديشي شود؛ اگرهم لازم است قانون تغيير کند که آن، بحث ديگري است. وي با طرح اين سوال که چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تازگي به فکر چاره‌انديشي درباره احزاب و ايجاد محدوديت براي فعاليت گروه‌هاي سياسي افتاده‌اند؟ گفت: بي‌توجهي دولت دهم به احزاب موجب شد تا بيشترين فشار بر احزاب وارد آيد و حال آنکه نمايندگان مجلس تنها سکوت پيشه کردند و کوشيدند تا خود را همرنگ با دولت نشان دهند.
عضو شوراي مرکزي مردم‌سالاري نيز گفت: احزاب درهمه جاي دنيا، نهادهايي مدني هستند که تحت حاکميت قرار ندارند هرچند درمقاطعي شاهد کمک‌هاي مالي حاکميت به احزاب سياسي بوده‌ايم تا آنها جان تازه بگيرند.
وي با اشاره به خلاء نقش احزاب درانتخابات کشور گفت: انتخابات درکشور در حالي برگزار مي‌شود که در آن فرد محوريت دارد به جاي آنکه حزب محور باشد و طبيعي است در چنين انتخاباتي کارکارشناسي درست انجام نمي‌شود و کار حزبي صورت نمي‌گيرد. وي راي مردم به احزاب را بلوغ سياسي قلمداد کرد و افزود: شاهديم در برخي کشورهاي همسايه همچون عراق، مردم در انتخابات پارلماني به احزاب راي مي‌دهند نه به افراد که اين نوعي بلوغ سياسي به شمار مي‌رود. شکوهي گفت: بايد براي چگونگي فعاليت احزاب سياسي کار کارشناسي درستي انجام گيرد؛ در غير اين صورت با خلاء جدي مواجه خواهيم بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان