تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جملات کوتاه و خواندني

- يک درخت ميليون ها چوب کبريت را مي سازد.
اما وقتي زمانش برسد فقط يک چوب کبريت براي سوزاندن ميليونها درخت کافي است.
- زمانه و شرايط در هر موقعي مي تواند تغيير کند.
در زندگي هيچ کس را تحقير و آزار نکنيد.
شايد امروز قدرتمند باشيد اما يادتان باشد
زمان از شما قدرتمندتر است.
- زبان استخواني ندارد اما آنقدر قوي هست که بتواند قلبي را بشکند، مراقب حرف هايتان باشيد.
- شخصيت آدم ها را از طريق کردارشان توصيف کنيد تا هرگز فريب گفتارشان را نخوريد.
- وقتي کسي با شما مانند يک گزينه رفتار مي کند، با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنيد تا انتخاب هايش را محدود کند، به همين سادگي!
- آدم ها مي خواهند بدانند که دوست داشته مي شوند و قدرشان دانسته مي شود پس حتما به عزيزانتان بگوييد که دوستشان داريد. شايد هرگز متوجه نشويد که چقدر نياز به شنيدنش دارند.
- گريستن نشانه ضعف نيست، از زمان تولد نشانه اين بوده است که شما زنده ايد.
- آدم ها را به خاطر اين که باعث نا اميدي شما مي شوند سرزنش نکنيد.
خودتان را سرزنش کنيد که بيش از حد از آن ها انتظار داريد.
- به کساني که پشت سر شما حرف مي زنند، بي اعتنا باشيد، آنها به همان جا تعلق دارند، يعني دقيقا پشت سر شما.
- انسان مغرور همانند شخصي است که بر قله کوهي ايستاده و همگان را کوچک مي پندارد و غافل از اينکه مردم از پايين قله او را کوچک مي بينند.
- زندگي مانند يک سوال چند گزينه اي است، اين گزينه ها هستند که باعث سردرگمي شما مي شوند، نه خود سوال.
- وقتي به کسي به طور کامل و بدون هيچ شک و ترديدي اعتماد مي کنيد در نهايت دو نتيجه کلي خواهيد داشت:
شخصي براي زندگي، يا، درسي براي زندگي.

سميرا رحيميان


نسخه چاپي ارسال به دوستان