تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مناجات

الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب

اي آن که هر که به درگاهت دعا کند اجابت مي کني...
اي آن که هر کس اطاعتت کند او را دوست مي داري...
اي آن که هر که را دوست داري به او نزديک هستي...
اي آن که هر کس از تو محافظت طلبد، او را حفظ و مراقبت مي کني...
اي آن که در حق کسي که به تو اميدوار است، کرم مي فرمايي...
اي آن که درباره کسي که نافرمانيت کند، حلم مي کني...
اي آن که در عين عظمت و بزرگي، رئوف و مهرباني...
اي آن که در انجام حکمتت بزرگواري...
اي آن که لطف و احسانت قديم است...
اي آن که به هرکس اراده و اشتياق تو دارد، آگاهي...
اي خدايي که جز تو خدايي نيست...
به تو پناه آوردم...     به تو پناه آوردم...
 ...ما را از آتش قهرت آزاد کن اي پروردگار من...

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان