تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جوانان از بزرگان مي آموزند
28 جمله زيبا از دکتر حسابي

چهار اصل پيشرفت: مردانگي، عدالت، شرم و عشق است.
زندگي، يعني پژوهش، و فهميدن چيزي جديد
عشق، به وجود آورنده اعمال زيباست.
کار کنيم، زحمت بکشيم، از سرمايه چيزي کم نداريم.
احساس اجبار به فداکاري، لازمه زندگي است.
انجام وظيفه، لازمه جهش به سوي پيشرفت است.
  تقليد از غرب، خطري است جدي، که چشمه هاي نبوغ را خشک مي کند.
  يک عمل درست، بهتر است از هزار نصيحت  
بزرگترين خوشحالي من در زندگي: هوش و استعداد جوانان ايراني است .
راه پيشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقيق، احترام به معلمين، اساتيد، دانش آموزان و دانشجويان است. 
سادگي و عشق از عوامل پيشرفت است، که در قلب ما ايرانيان است.
هرچه انسان ،وجود ارزشمندتري داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است
فعال باشيم، ولي ملايم، عادل باشيم، ولي با گذشت
جهان سوم جايي است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب مي شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند بايد در ويراني مملکتش بکوشد.
هنر، با احساسات آدمي  بازي مي کند.
عشق زندگي را به شيوش مي آورد.
هنر، چاشني زندگي است.
ايران، جزيره هوش و ذکاوت است.
شخصيت يک ملت را، ادباي آن ملت مي سازند.
طنز در مملکت ما، يک مقاومت ملي است و هميشه حافظ ايران بوده است.
موسيقي خوب ايراني، يک طرز تفکر است. يک فلسفه است، و بيان يک آرزوست.
داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولي عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چيز ديگري است.
با بچه ها، با اطمينان رفتار کنيد تا قابل اطمينان بار بيايند، و قابل اطمينان شوند.
دولت، وظيفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشويق کند.
بايد جوانان، حفظ سازمان را آموزش داد. 
سازماندهي، لازمه و خواسته الگوي پيشرفت است.
حفظ سنن اعتقادي، ملي و نبوغ نژادي، واجب است.
نظامي که، داراي سازمان باشد، چارچوبي استوار دارد.

سرويس جوان


نسخه چاپي ارسال به دوستان