تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
روي خط پيام - 33332379

حرفمان يک چيز است و عملمان چيز ديگر!

اغلب وقتي به هم مي رسيم قبل از هرچيز  سلام مي کنيم، و خيلي ها در سلام گفتن نسبت به هم سبقت مي گيرند، شايد مفهوم و معني آن، اين است که من با تو در صلح و صفايم و تو مي تواني بر سلامت و ايمني خود در مواجهه با من مطمئن باشي و روي من حساب کني!
اما آيا واقعا زبان و عملمان يکي است؟
چرا بعضي از ما اين جوري شده ايم؟!  
نيک روان

مانع فعاليت دلسوزانه دلسوزان نشويم

از مسئولين  محترم امور خواهشمنديم براي دهياراني که همچون دهيار روستاي تويه رودبار که بعد از گذشت چندين دهه نام غريب اين روستاي 100 خانواري و زيبا را در نقشه و اذهان عمومي استان آشنا نموده اند طرح تشويقي لحاظ فرمايند. نه اين که برخي از عوامل داخل روستا مانع فعاليت اين افراد باشند که با تمام وجود و دلسوزانه از خود مايه مي گذارند.
يکي از اهالي روستا  
 
تقاضا از شهرداري سمنان

 
 از شهرداري محترم سمنان تقاضا داريم در خصوص آسفالت خيابان هايي که بر اثر عمليات کنده کاري ادارات آب و گاز و... از بين رفته است اقدام کنند چون اغلب مشاهده مي شود پس از اتمام کار خيابان به همان صورت کنده کاري شده رها مي شود.  
يک شهروند هم استاني  
 
جوابيه  سازمان اتوبوسراني سمنان به ستون روي خط پيام

با احترام، بدينوسيله در پاسخ به مطلب مندرج در روي خط پيام جهت اطلاع و درج در آن روزنامه وزين به شرح ذيل ارسال مي گردد. 
در پاسخ به مطلب يکي از همشهريان عزيز در ستون روي خط پيام در رابطه با اخلاق رانندگان خط گلستان به استحضار مي رساند تذکر لازم به رانندگان خط داده شده و ليکن با توجه به بررسي هاي به عمل آمده اکثر مشکلات به وجود آمده به دليل عدم پانچ کارت بليط الکترونيکي توسط همشهريان گرامي مي باشد، لذا خواهشمنديم نسبت به تهيه کارت بليط الکترونيکي توسط همشهريان اقدام نمايند.اين امر در بهبود خدمات سازمان تاثير بسزايي دارد ضمنا در صورت هرگونه شکايات، روابط سازمان با شماره 33331776 در خدمت کليه شهروندان گرامي مي باشد.  
با احترام  
روابط عمومي  سازمان اتوبوسراني سمنان
 


نسخه چاپي ارسال به دوستان