تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جهانگيري تاکيد کرد:
ارايه برنامه هاي اجراي سياست هاي کلي جمعيت

 معاون اول رييس جمهوري با تاکيد بر اهميت سياست هاي کلي جمعيت ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ، از دستگاه هاي مرتبط با اين سياستها خواست برنامه هاي اجرايي خود را تهيه و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري ارايه کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري در جلسه مربوط به سياست هاي کلي جمعيت گفت: همه سياست هاي کلي که ازسوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ مي شود، مباني اصولي و پراهميتي براي توسعه و حل مشکلات کشور است و بايد اجراي اين سياست ها را به دور از شعارزدگي ، اقدامات عجولانه و با رويکردي عاقلانه و عالمانه دنبال کنيم.

معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: هرکدام از بندهاي سياست هاي کلي جمعيت نقش مهم و اثرگذاري در توسعه شاخص هاي انساني کشور دارد و قواي سه گانه و همه بخش ها بايد به صورت ملي و فرابخشي به آن بپردازند و از اقدامات و تصميماتي که در تضاد با اين سياست ها باشد پرهيز کنند.

در اين جلسه بندهاي چهارده گانه سياست هاي کلي جمعيت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دستگاه هاي مرتبط با هر بند به عنوان متوليان اصلي مشخص شدند .همچنين مقرر شد دستگاه هاي اصلي در جلساتي با حضور ساير دستگاه هاي مرتبط، برنامه هاي اجرايي خود را تدوين کنند و اين برنامه ها را براي يکپارچه سازي، جمع بندي، تعيين اعتبار مورد نياز و برنامه زمانبندي اجرايي در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري قرار دهند.

«عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور نيز در اين جلسه با تاکيد براين که بايد ابعاد مختلف سياست هاي کلي جمعيت به درستي تحليل شود، خواستار تدوين طرحي جامع به همراه برنامه اجرايي به صورت کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي اجراي اين سياست ها شد.

«محمد باقر نوبخت» معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري هم با بيان اين که سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ، سياستهاي کلي جمعيت و سياست هاي اصلاح نظام اداري کشور به عنوان محورهاي اصلي براي تدوين برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است ، بر لزوم تدوين برنامه اي جامع و دقيق براي اجراي سياست هاي کلي جمعيت با کمک همه دستگاههاي اجرايي کشور تاکيد کرد.

در اين جلسه نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گزارشي از هرم سني جمعيت کنوني کشور، تغييرات جمعيت و شاخص مرگ کشور در 100 سال گذشته و همچنين روند ازدواج ، طلاق و ميزان باروري در فاصله سالهاي 85 تا 92 ارايه کرد و پيشنهادهايي را براي بهبود نرخ باروري کشور و اجراي سياست هاي کلي جمعيت مطرح کرد.

وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و شهرسازي نيز در اين جلسه نظرات خود را در مورد اهميت و اجراي مناسب اين سياست ها ارايه کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان