تاریخ 1390/09/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تشکيل کميته وصول مطالبات در شرکت گاز استان سمنان

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
کميته وصول مطالبات شرکت گاز استان سمنان تشکيل شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان، عليرضا جراحي در اولين جلسه اين کميته گفت: دريافتي شرکت هاي گاز استاني از بابت گازبهاي مصرفي صرف توسعه گازرساني مي شود و مشترکين محترم خانگي و همچنين صنايع استان که بيشترين ميزان  بدهي را به اين شرکت دارند مي بايستي برنامه ريزي لازم جهت جلوگيري از انباشت بدهي هاي خود را داشته باشند زيرا اين شرکت ناگزير به قطع جريان گاز آن دسته از مشترکين بدهکار سنواتي بوده تا خللي در کار توسعه گازرساني به وجود نيايد.  
گفتني است عليرضا جراحي مديرعامل شرکت گاز استان سمنان طي احکام جداگانه اي روساي حراست، خدمات مالي، فن آوري اطلاعات، روابط عمومي و همچنين روساي ادارات گاز سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و مهديشهر را به سمت عضو کميته و مسئول هماهنگي فروش و خدمات مشترکين را به عنوان عضو و دبير اين کميته منصوب و از اعضاي کميته خواسته است تا با همفکري و تلاش مضاعف نسبت به چاره انديشي و برنامه ريزي و ارائه راهکارهاي مناسب جهت صول مطالبات معوقه اقدام نمايند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان