تاریخ 1390/09/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
قلب دوستي ما

هيچ کس کامل نيست
پس هيچ دوستي اي نيز
بي عيب نخواهد بود
بارها ديدن گلبرگ هاي خشک
در يک شاخه گل سرخ
ما را به بيشتر گرامي داشتن
گلبرگ هاي تازه سرخ رنگ
وا مي دارد
در قلب دوستي ما
احترام و عشقي ژرف
به يکديگر نهفته است
پس همان گونه که
شخصيت ما رو به دگرگوني و پيشرفت دارد
دوستي ما نيز محکم تر
و زيباتر مي شود
تو برايم بسيار با ارزشي
و خيلي دوستت دارم

سوزان پوليس شوتز


نسخه چاپي ارسال به دوستان