تاریخ 1390/09/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
شناسايي پسماندهاي صنعتي، معدني و خطرناک استان سمنان

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
جلسه شوراي پژوهشي اداره کل حفاظت محيط زيست استان سمنان برگزار شد.
در اين جلسه نتايج مطالعات شناسايي پسماندهاي صنعتي، معدني و خطرناک استان توسط مشاور ارائه و پيشرفت 60 درصدي آن مورد تاييد قرار گرفت.  ظهرابي مدير کل حفاظت محيط زيست استان سمنان با اشاره به حجم پسماندهاي صنعتي توليدي استان خصوصا پسماندهاي خطرناک صنعتي، نبود محل مناسب دفع اين پسماندها در استان را از معضلات و تهديدات جدي محيط زيست استان برشمرد.
به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان سمنان، ظهرابي حجم پسماندهاي خطرناک توليدي در بخش صنعت استان را 29000 تن در سال در شرايط کنوني و 40000 تن در صورت فعاليت واحدهاي صنعتي برابر ظرفيت اسمي برآورد و بر لزوم ساماندهي اين پسماندها تاکيد نمودند.
در اين مطالعات کميت و کيفيت پسماندهاي صنعتي و معدني استان با توزيع پرسش نامه و بررسي فرآيندهاي توليد توسط متخصصين برآورد و براساس دستورالعمل کنوانسيون بازل طبقه بندي مي شوند، اين اطلاعات در قالب يک ديتا بانک گردآوري و سامانه مديريت زيست محيطي پسماندهاي صنعتي استان در بستر GIS تهيه مي گردد.
وي افزود: در اين مطالعات همچنين روش هاي مناسب دفع پسماندهاي صنعتي و خطرناک استان از جمله: کاهش توليد از مبدا، بازيافت، استفاده مجدد، بي خطرسازي، دفن، سوزاندن و... نيز براي دفع مناسب و اصولي پسماندهاي صنعتي و خطرناک استان حسب مورد ارائه مي شود.
اين مطالعات از مصوبات دور دوم سفر هيات محترم دولت به استان سمنان است که در حال حاضر با پيشرفت 60 درصدي در حال انجام است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان