تاریخ 1390/09/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
کواکبيان در موافقت با لغو استفساريه مربوط به حقوق مقامات سياسي:
مجلس مدرس گونه، بايد با قانون شکني هم مخالفت کند

دکتر مصطفي کواکبيان نماينده سمنان و مهدي شهر در موافقت با دوفوريت اين طرح، در تذکري به هيئت رئيسه مجلس گفت: شما وسط صحبت هاي آقاي ابوترابي به يکبار مسير طرح را عوض کرديد، اگر يکي از ما اصلاح طلبان يکي از اين کارهاي دوستان را انجام مي داديم متهم به فتنه مي شديم.
وي ادامه داد: اداره جلسه را درست انجام دهيد، اين طرح مطرح شده بود اما برخي نهيب زدند و شما هم عقب نشيني کرديد.همه انسان ها به جز در تقوا، جهاد و علم بر يکديگر امتيازي ندارند.
به گزارش مهر، اين حرف کواکبيان به آن بخشي از اداره مجلس بر مي گردد که ابتدا محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي که رياست جلسه را بر عهده داشت با اعلام اينکه رسايي و همکارانش توافق کرده اند طرح دو فوريتي دوم بررسي شود، دستور جلسه را بررسي طرح دو فوريتي دوم اشاره کرد و پس از آنکه بررسي دوفوريت آغاز شده بود و ابوترابي بخشي از سخنان خود را آغاز کرده بود در پي اعتراض رسايي و ديگر امضاکنندگان طرح اوليه و تصميم براي خروج از جلسه، باهنر از آنان خواست با راضي کردن يکي از امضا کنندگان که امضايش را از طرح پس گرفته اين طرح مجددا به 15 امضا برسد تا ابتدا طرح آنها بررسي شود، به اين ترتيب وقتي دو امضا» به اين طرح اضافه شد، سخنان ابوترابي قطع شد و رسايي از طرح خود دفاع کرد.
عضو کميسيون امنيت ملي ادامه سخنان خود گفت: آقاي خبار مي گويد اگر اين مصوبه را اصلاح کنيم مفهوم آن اين است که اشتباه خود را پذيرفته ايم، حرف من اين است که آقاي رسايي مي گويند تبصره 3 حذف شود اما اگر حقيقتا آنها دنبال رفع تبعيض هستند کل ماده 71 را حذف کنند .
عضو فراکسيون خط امام(ره) افزود: در ماده 71 امتياز شغلي براي برخي مقامات 18 هزار لحاظ شده، براي نمايندگان 16 هزار، استانداران، 15 هزار، معاونان وزرا» 14 هزار، همه اينها تبعيض است، بحث اين نيست که فقط تبصره 3 مشکل دارد، اي کاش طراحان آن طرح حذف همه ماده را مطرح مي کردند، معلوم شد آنها دنبال مسئله ديگري بودند!
نماينده سمنان و مهديشهرادامه داد: شبهه ايجاد شد بود که مجلس دنبال حقوق مادام العمر نمايندگان و مقامات سياسي است، براي رفع اين تهمت استفساريه خود را بايد پس بگيريم، در اين ميان نبايد رسانه ها را متهم کرد، سايت هاي طرفدار دولت به شدت عليه مجلس فعاليت کردند.
کواکبيان گفت: بنده که جوش مي زنم، عضو هيئت علمي هستم و اين مصوبه شامل حال من نمي شود اما ظلم به مجلس و نمايندگان مي دانم که متهم شويم که دنبال حقوق مادام العمر باشيم، اين حرف غلطيست که مي خواهند در اذهان جا بياندازند.
وي ادامه داد: آنها که مدرس گونه مي خواهند عمل کنند، اين فقط مربوط به يک جا نيست، در همه عرصه ها بايد مدرس گونه عمل شوند، در برخورد با بي قانوني ها هم بايد مجلس را مدرس گونه پيش ببريم.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان