تاریخ 1390/08/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
گنجينه

- براي لذت بردن از زندگي، کافيه کمي احمق باشي. شکسپير  
- ساقه شکستن، قانون طوفان است، تو نسيم باش و نوازش کن.  
- موقعي که داري واسه به دست آوردن کسي مي دوي، آرام تر بدو، شايد هم يکي واسه به دست آوردن تو مي دود!
- نردبان زندگي ما و مني ست!  
عاقبت اين نردبان، افتاد ني ست !  
لاجرم آن کس که بالاتر نشست  
استخوانش سخت تر خواهد شکست ! مولوي  
- زندگي در گرو خاطره هاست، خاطره در گرو فاصله هاست، فاصله تلخ ترين خاطره هاست!  
- نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگي ام را يکي از اجدادم ! ديگر بس است ! راهم را خود انتخاب خواهم کرد.  
استاد شهيد; دکتر علي شريعتي  
-  انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت ; بي نهايت لجن و بي نهايت فرشته.  
دکتر علي شريعتي  
- انسان ها شکست نمي خورند بلکه تنها تلاش کردنشان را متوقف مي سازند. ارنست همينگوي  
- انسان زاييده شرايط نيست بلکه، خالق آن است.  
- هنرمند مي تواند بشر را از آشفتگي برهاند.  آرتور ميلر 
- بر تو باد خوشرويي که خوشرويي کمند دوستي است.                 حضرت علي (ع)  
- انسان ترکيب عجيبي است، در عين ناچيزي; خود را برتر از همه مي شمارد.  
- هيچ صدقه اي نزد خدا محبوب تر از حق گويي نيست.                 
پيامبر اکرم (ص)  
- معلمي را ستايش مي کنم که انديشيدن را به من بياموزد- نه انديشه ها را.   شهيد مطهري
- علم و تفکر گذشته را در حال حاضر مي سازد و آينده را مي بيند.  ارسطو  


نسخه چاپي ارسال به دوستان