تاریخ 1390/08/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اوجي نگرفتيم و بچيدند پر ما

آن يار که امروز نگيرد خبر ما
روزي رسد از ره که نبيند اثر ما  
فرياد که با بال جواني ز پي عشق  
اوجي نگرفتيم و بچيدند پر ما  
از بخت چه ديديم که ميل سفر او  
بر هر گذري بود به جز رهگذر ما  
بر نيمه رخ، خنده و برنيم دگر، اشک  
اين است به حق، شيوه شق القمر ما  
از زر بگذشتيم و به درگاهي عشاق  
در زر بگرفتند ز پا تا به سرما  
از «مهر» کي آيد که کند ياد به نامي؟  
آن دلبر نازک دهن نامور ما 

 بزرگمهر وحداني آملي 

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان