تاریخ 1390/08/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بررسي اکسيشن هاي برتر گل محمدي در دو منطقه اقليمي استان سمنان

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
طرح تحقيقاتي بررسي سازگاري و تعيين عملکرد کمي وکيفي اکسيشن هاي برتر گل محمدي در دو منطقه اقليمي در استان سمنان در حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومي مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سمنان، مجري اين طرح در مرکز تحقيقات منابع طبيعي و اموردام استان سمنان گفت: اين طرح در سال 1389 با پيشنهاد سازمان جهاد کشاورزي و همکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان اجرا شده است .
سيد عليرضا حسيني با بيان اين که مدت اجراي اين طرح پنج سال است، افزود :اعتبار اين طرح 145 ميليون ريال پيش بيني شده است .  
وي بررسي و مقايسه عملکرد کمي وکيفي مقدار توليد گل و ميزان اسانس در ژنوتيپ هاي برترگل محمدي کاشته شده را از مهمترين اهداف اجراي طرح برشمرد.
حسيني اظهار داشت: اين طرح در قالب طرح استاني با هدف توسعه کشت در اراضي کم بازده در دهستان رضوان با مشارکت بهره برداران در سطح 1/8 هکتار و دو منطقه ،کشت و صنعت شهميرزاد و ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي سمنان جهت دستيابي و شناسايي ژنوتيپ هاي برتر در شرايط مختلف اقليمي استان سمنان اجرا شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان