تاریخ 1393/02/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
شناخت شخصيت از روي خنده

تبسم با دهان گشوده:
دندانهاي بالا نمايان شده و به شخصي که با شما گفتگو مي کند مي فهماند که مايل هستيد بيشتر با او آشنا شويد.  
تبسم با لبان بسته:
اين لبخند تنها براي اداي احترام و ادب و نزاکت است.  
در هم کشيدن لب ها:
هرگاه فردي لب هايش را در هم کشيد به مفهوم آن است که طرف مقابلش را جذاب و دلربا يافته.  
لبهاي سفت و جمع شده:
دال بر تنش و عدم پذيرش است.  
خنده زورکي:
اين نيشخند کنترل شده تا چشم ها گسترش نمي يابد.  
دهان کجي:
گوشه لب ها را مانند پوزخند به عقب برده و دندان ها را نمايان مي گرداند.  
جويدن لب ها:
وقتي فردي لب پايين خود را جويده و سرش را تکان مي دهد نشانگر خشم فرد است.  
تماس با لب 1:
هرگاه انگشت اشاره به طور عمودي براي لحظه اي به طرف بالا آيد مي گويد: ساکت باش.  
تماس با لب 2:
ولي هرگاه انگشت اشاره به لب پايين تماس پيدا کند و دهان اندکي باز شود مفهومش چنين است: "مي خواهم با شما صحبت کنم" 

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان