تاریخ 1392/12/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مشاور انجمن صنايع لبني خبر داد
اجراي ناقص طرح شير مدارس

مشاور انجمن صنايع لبني با اشاره به اينکه هنوز تکليف اعتبار طرح شير مدارس براي سال 1393 مشخص نشده است، گفت: با وجود تاکيد رئيس جمهوري هنوز طرح شير مدارس به صورت کامل اجرايي نشده است.  
حسين چمني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه طبق برنامه اصلي بايد 70 نوبت شير رايگان در مدارس توزيع مي شد که اين تعداد به 25 نوبت کاهش يافته و همين تعداد نيز به صورت کامل اجرايي نشده است، گفت : اصلي ترين دليل اجرا نشدن طرح شير مدارس به صورت کامل، کمبود اعتبار بوده و مشخص هم نيست که اين کمبود اعتبار در سال 1393 برطرف مي شود يا خير.    او با اشاره به اينکه طرح شير مدارس امسال از نيمه دوم آغاز شد که البته دولت قبل براي اجراي آن اعتباري هم لحاظ نکرده بود، عنوان کرد: در بسياري از کشورها شش وعده شير رايگان در مدارس توزيع مي شود که اين ميزان در ايران بسيار کمتر است. طبق آخرين آمار وزارت بهداشت هم اکنون سرانه مصرف شير در کشور زير 70 کيلوگرم است.  
وي افزود: اصل طرح شير مدارس در ايران توزيع 70 نوبت شير در مدارس بوده که در سال حدود 14 ليتر به ازاي هر دانش آموز مي شود.  
مشاور انجمن صنايع لبني همچنين از برنامه شرکت صنايع شير ايران براي احداث فروشگاه سلامت در جزيره ابوموسي خبر داد و گفت: اين شرکت تعهد کرده که تا شش ماه شير مدارس جزيره ابوموسي را به صورت رايگان تامين کند.  
چمني با بيان اينکه جزيره ابوموسي بيشتر از جنبه هاي توريستي و تجاري قابل سرمايه گذاري است، گفت: در صورت ايجاد خطوط هوايي و کشتي راني بيشتر به اين جزيره مي توانيم شاهد شکوفايي آن در سال هاي آينده باشيم.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان