تاریخ 1392/11/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
روز شمار تاريخ

 21 بهمن برابر با 10 ربيع الثاني و 10 ژانويه

1923 م: مرگ "ويلهلم رونتگن" فيزيک دان آلماني و کاشف اشعه ايکس  
ويلهلم کنراد رونتگن فيزيک دان معروف آلماني در 27 مارس 1845م در يکي از روستاهاي آلمان به دنيا آمد. پس از مدتي رونتگن مطالعات خود را درباره الکتريسيته و نور متمرکز کرد و در نهايت، در ادامه مطالعات فيزيک دان ان هم عصر خود در 20 ژانويه 1896م موفق به کشف پرتوهاي جديدي شد که قادر بودند از خيلي از اجسام عبور کنند و چون اين پرتوها ناشناخته بودند، رونتگن آنها را اشعه ايکس (X)  نام گذاري کرد. هم چنين وي در سال 1901م جايزه نوبل فيزيک را دريافت نمود و به اين ترتيب شهرتش عالم گير شد. کشف عظيم رونتگن اولين کشف از سري کشفيات راديواکتيويته بود که دانشمندان بعدي آن را دنبال کردند. جنس اشعه ايکس از جنس نور مي افتد. ويلهلم رونتگن سرانجام در دهم فوريه 1923م در 78 سالگي در نهايت افتخار زندگي را بدرود گفت.

1755 م: درگذشت "شارل مونتسکيو" فيلسوف و نويسنده بلندآوازه فرانسوي  
شارل لويي دوسکوندا مونتسکيو اديب و متفکر فرانسوي در هجدهم ژانويه 1689م در فرانسه و در خانواده اي که اعضاي آن قاضي بودند به دنيا آمد.کار عظيم مونتسکيو، نوشتن شاه کار معروفي است که به روح القوانين شهرت يافت و نگارش آن نزديک به بيست سال به طول انجاميد. روح القوانين در سال 1748م بدون ذکر نام مولف در ژنو منتشر شد و در ظرف 2 سال، 22 بار تجديد چاپ گرديد. ميانه روي در سياست از خصوصيات مهم مونتسکيو بود و چون از کتاب روح القوانين انتقادات فراواني شد و برخي آن را بي ارزش معرفي کردند، او تنها رساله اي در دفاع از کتاب خويش نوشت. شارل دو مونتسکيو سرانجام در دهم فوريه 1755م در 66 سالگي درگذشت.

 1357 ش: شکسته شدن حکومت نظامي به فرمان "امام خميني" توسط مردم انقلابي ايران  
در آخرين ساعات عمر رژيم پهلوي ژنرال هاي رژيم شاه براي به کنترل درآوردن اوضاع، تصميم گرفتند تا مدت حکومت نظامي را در تهران افزايش دهند. آنها با اين اقدام قصد داشتند ضمن جلوگيري از اجتماع مردم، در صورت امکان، حضرت امام خميني و جمعي از افراد موثر در انقلاب را دستگير نمايند و يا به قتل برسانند. اما رهبر کبير انقلاب اسلامي، با تيزبيني و موقع شناسي از مردم خواستند که مقررات حکومت نظامي را ناديده بگيرند. مردم انقلابي نيز با آگاه شدن از فرمان حضرت امام به خيابان ها ريختند و دامنه درگيري ها گسترده تر شد و به ساير مراکز نظامي رژيم پوسيده شاه در تهران و ديگر شهرها تعميم يافت. اين در حالي بود که اغلب نظاميان نيز حاضر به رودررويي با مردم نبودند و بسياري از آنها به انقلاب پيوستند.

1330 ق: به توپ بستن گنبد مطهر حرم حضرت امام رضا(ع) توسط سربازان روسيه
پس از تشکيل ژاندرمري مخصوص خزانه داري کل ايران توسط مورگان شوستر آمريکايي، دولت روسيه که اين اقدام را مخالفت مطامع خود در ايران مي دانست، طي اولتيماتومي به دولت ايران، خواستار اخراج شوستر از ايران و نيز استخدام اتباع خارجي با اجازه ي دول روس و انگليس شد.قواي روس نيز به بهانه ي اين که جان اتباع آن ها در خطر است به شهر مقدس مشهد وارد شدند و سپس براي تهديد دولت ايران و نيز بي احترامي به عقايد و احساسات مذهبي مردم، حرم مطهر امام رضا(ع) را به توپ بستند و جنايتي ديگر آفريدند. در اثر شليک توپخانه، به سردرها و گلدسته هاي حرم رضوي، خسارات فراواني وارد آمد. هم چنين خزانه ي حضرتي را به بانک روس منتقل کرده و اشياي قيمتي حرم را به غارت بردند.

1357 ش: تصويب لايحه انحلال ساواک و محاکمه وزيران توسط مجلس شوراي ملي  
در واپسين روزهاي عمر رژيم پهلوي، بختيار آخرين تلاش هاي خود را براي بقاي رژيم و دولت غيرقانوني خود انجام داد و در 4 بهمن 57 با ارايه لايحه هايي به مجلس سنا براي انحلال سازمان امنيتي مخوف شاه به نام ساواک و محاکمه وزيران غارتگر بيت المال، تلويحا به وجود حکومت ترس و وحشت و فساد گسترده در رژيم شاه، اعتراف کرد. هدف بختيار از طرح و ارايه اين لايحه، کاستن از خشم مردم نسبت به رژيم در اين زمان و عوام فريبي بود که ناکام ماند. اين لايحه سرانجام در 21 بهمن به تصويب رسيد و به عمر سياه ساواک در ساعات پاياني حيات رژيم پهلوي پايان داد.

سلماز عرب عامري

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان