تاریخ 1392/09/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
هدف بانک مهر اقتصاد ايجاد اشتغال است

سرويس خبر:
فرمانده نيروي انتظامي استان سمنان در ديدار با مديرکل امور شعب بانک مهراقتصاد استان سمنان گفت: هدف بانک مهراقتصاد، مشتري مداري، رونق بازار کسب و کار و ايجاد اشتغال مي باشد.
به گزارش روابط عمومي  بانک مهراقتصاد استان سمنان، مديرکل امورشعب بانک مهراقتصاد استان سمنان در ديدار با فرمانده نيروي انتظامي استان سمنان هدف از اين ديدار را ارائه گزارش در خصوص اقدامات عملي بانک مهراقتصاد در زمينه پياده سازي قوانين بانکداري اسلامي  عنوان کرد.
"ماشا»ا... جديدي" تصريح کرد: ما در مجموعه بانک مهراقتصاد معتقديم که براي کاهش دغدغه دلسوزان نظام، علما و آحاد جامعه بايد به منظور پياده سازي قوانين بانکداري اسلامي در معاملات و قراردادها، از نظرات و راهنمائي هاي اين عزيزان استفاده کرده و در زمان بازنگري قراردادها اين نظرات را اعمال نمائيم.
وي با تاکيد بر اينکه ما در بانک مهراقتصاد بدنبال ارائه خدمات به آحاد جامعه  براساس آموزه هاي اسلام و دين مقدس اسلام هستيم تصريح کرد: ما تلاش داريم تا با به کارگيري احکام اسلام در انعقاد قراردادها و معاملات، موجب رونق کسب و کار و روزي حلال شويم.
جديدي از ايجاد کميته فقهي در بانک مهر اقتصاد خبر داد و افزود: بانک مهراقتصاد با راه اندازي اين کميته سعي دارد تا از نظرات علما و فقها در تهيه و تنظيم قراردادها استفاده کند.
وي در اين خصوص ادامه داد: در اين راستا تاکنون در چندين مرحله کليه قراردادهاي عقود اسلامي در بانک مهراقتصاد مورد بازنگري علما و فقها قرارگرفته و براساس شريعت اسلامي  تنظيم شده  و در پايان ممهور به مهر دفتر تائيد ضوابط شرعي رسيده است.
در ادامه اين ديدار فرمانده نيروي انتظامي استان سمنان گزارش ها و اقدامات بانک مهراقتصاد در زمينه هاي مختلف از جمله ترويج بانکداري اسلامي  مثبت ارزيابي کرد و افزود: بانک مهراقتصاد به عنوان يک بازوي پرتوان جامعه مي باشد که توانسته با پرداخت تسهيلات قابل توجه زمينه اشتغال بيش از 6500 نفر را در سالهاي گذشته فراهم سازد.
ميرزائي هدف بانک مهراقتصاد را مشتري مداري، رونق بازار کسب و کار و ايجاد اشتغال  عنوان کرد و افزود: چنانچه اين هدف  درجامعه به شکل کامل تحقق يابد موجب رفع بيکاري و نابساماني هاي اجتماعي شده و در نهايت جامعه بسوي رشد، تعالي و سالم سازي فرهنگي گام برمي دارد. وي خدمات بانک مهراقتصاد را زيربنائي و پايدار دانست و افزود: خداوند را شاکريم که بانک مهراقتصاد چشم انداز خود را در راستاي ايجاد اشتغال در جامعه ترسيم کرده است.
ميرزايي اذعان داشت: بايد بانک مهر اقتصاد به طور گسترده در راستاي ايجاد اشتغال اطلاع رساني کند تا افراد جوياي کار و کارآفرينان بدانند که مي توانند با سرمايه هاي اندک و با حمايت بانکها ايجاد اشتغال خرد نمايند. وي در پايان گفت: اطلاع رساني  توسط بانک مهراقتصاد در خصوص ارائه اينگونه خدمات آسان، موجب کاهش زياده خواهي در جامعه شده و کارآفرينان اقناع مي شوند که براي ايجاد اشتغال نيز مي توان از سرمايه هاي اندک شروع کرد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان