تاریخ 1392/08/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نحوه و شرايط بيمه بازنشستگي زنان خانه دار

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي شرايط بيمه بازنشستگي زنان خانه دار و انواع مدل هاي بيمه بازنشستگي اين گروه را تشريح کرد.  
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي شرايط بيمه بازنشستگي زنان خانه دار و انواع مدل هاي بيمه بازنشستگي اين گروه را تشريح کرد.
محمد حسن زدا با اشاره به اينکه زنان خانه دار مي توانند در قالب بيمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي سه نرخ قرارداد منعقد کنند، اظهار کرد: اين سه نرخ شامل "بيمه بازنشستگي"، "بيمه بازنشستگي و فوت" و نيز "بيمه بازنشستگي، فوت و از کار افتادگي" است.
وي در مورد سه نرخ بيمه بازنشستگي زنان خانه دار، خاطرنشان کرد: در ارتباط با بيمه بازنشستگي هر فرد ماهانه حدود 60 هزار تومان حق بيمه، در مورد بيمه بازنشستگي و فوت هر فرد ماهيانه حدود 75 هزار تومان و در ارتباط با بيمه بازنشستگي، فوت و از کار افتادگي هر فرد ماهيانه حدود 90 هزار تومان حق بيمه پرداخت مي کند; همچنين در صورت استفاده از خدمات درماني به ازا» هر فرد از اعضاي خانواده نيز سرانه درمان اخذ شده و خدمات درماني به آنها ارائه مي شود.
به گفته زدا، زنان خانه داري که کمتر از 45 سال سن دارند مي توانند با عنوان «بيمه مشاغل آزاد» به سازمان تامين اجتماعي مراجعه کرده و با انعقاد قرارداد از شرايط بيمه بازنشستگي زنان خانه دار بهره مند شوند.
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در مورد اينکه آيا زنان خانه داري که بيش از 45 سال سن دارند نيز مي توانند از پوشش بيمه اي بازنشستگي زنان خانه دار بهره مند شوند؟ گفت: اگر زن خانه داري بيشتر از 45 سال سن داشت، به شرطي که داراي سوابق بيمه اي قبلي بود، مي تواند تحت پوشش بيمه بازنشستگي زنان خانه دار قرار گيرد، به طور مثال زني که سه سال در يک شرکت خصوصي بيمه بوده است، هم اکنون در سن 48سالگي مي تواند با سازمان تامين اجتماعي قرارداد بيمه بازنشستگي منعقد کند.
وي با بيان اينکه در زمان پرداخت مستمري بازنشستگي به زنان خانه دار بايد دو شرط حداقل 30 سال سابقه و نيز حداقل پنجاه سال سن و يا 55 سال سن و 20 سال سابقه برقرار شود، اظهار کرد: اين دو شرط براي دريافت مستمري بازنشستگي ضروري است و بايد به صورت توامان محقق شود تا زنان خانه دار بتوانند از اين قانون استفاده کنند.
زدا همچنين در مورد چگونگي انعقاد قرارداد بيمه بازنشستگي زنان خانه داري که کمتر از 45 سال سن دارند، خاطرنشان کرد: زنان خانه داري که زير 45 سال سن دارند با حداقل 18 سال سابقه مي توانند تقاضاي بيمه بازنشستگي داشته باشند.
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي افزود: به طور مثال اگر کسي از 40 سالگي شروع به پرداخت حق بيمه کند در 60 سالگي با 20 سال سابقه و در 70 سالگي با 30 سال سابقه به نسبت سوابق بازنشسته شده و مستمري دريافت مي کند، اما به صورت کلي فرد زماني که زير 45 سال سن داشته و قرارداد خود را امضا مي کند بايد يا 30 سال حق بيمه پرداخت کرده و حداقل 50 سال سن داشته باشد و يا با 55 سال سن داراي 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه باشد تا مستمري 20 سال به نسبت سنوات به وي پرداخت شود.
وي با بيان اينکه بازنشستگي براي زنان شرايط خاص خود را دارد، گفت: اگر بيمه شده اجباري باشد زماني که به سن 42 سالگي رسيد و 20 سال نيز سابقه پرداخت حق بيمه داشت مي تواند با دريافت 20 روز حقوق مي تواند بازنشسته شود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان