تاریخ 1392/08/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بيش از 95 درصد پديده ريزگردها منشاء خارجي دارد

سرويس خبر:
مديرکل دفتر بيابان زدايي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري گفت: بيش از 95 درصد از ريزگردها در ايران منشا» خارجي دارند.
  به گزارش روابط عمومي  اداره کل منابع طبيعي استان سمنان، عباس کارگر گفت: تنها يک تا پنج درصد از عوامل ريزگردها منشا» داخلي دارد.
وي گفت: فعاليت هاي گسترده اين سازمان در اجراي طرح هاي بيابان زدايي از عوامل موثر در طرح تثبت بيابان ها و جلوگيري از بروز پديده ريزگردها دارد و ايران در اين زمينه الگويي براي کشورهاي مختلف است. وي با بيان اينکه جهان با چالش بزرگ تغيير اقليم مواجه است و کمبود آب، بيابان زايي و ... از عوامل اصلي در بروز اين چالش است.
کارگر استان سمنان را يکي از استانهاي داراي اکوسيستم بسيار شکنده دانست و گفت: اين سازمان در اين زمينه براي حفظ اکوسيسم موجود با اجراي طرحهاي ملي و بين المللي کمک مي کند.
وي ايران را از کشورهاي پيشرو در بيابان زدايي معرفي کرد و افزود: در اين ارتباط تاکنون بيش از دو ميليون هکتار جنگل دست کاشت و پنج ميليون هکتار طرح هاي بيابان زدايي را اجرا کرده است. کارگر با بيان اينکه در استان سمنان نيز 100 هزار هکتار جنگل دست کاشت ايجاد شده است، گفت: امسال براي اجراي طرح هاي بيابان زدايي 280 ميليارد ريال اعتبار ملي براي کشور و براي استان سمنان 32 ميليارد ريال اعتبار ملي و استاني پيش بيني شده است. مديرکل دفتر بيابان زدايي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: دولت نظر ويژه اي بر مسايل محيط زيست و بيابان زدايي دارد و رييس جمهوري نيز بر اين امر تاکيد دارند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان