تاریخ 1392/08/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
وسعت اجراي طرح حبله رود در استان سمنان يک ميليون و 200 هزار هکتار است

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
مدير اجرايي طرح حبله رود در استان سمنان وسعت اين طرح را بيش از يک ميليون و 200 هزار هکتار بيان کرد و گفت: اين طرح شامل چهار پروژه بيابانزدايي، آبياري و کشاورزي، چتر و پروژه آبخيزداري است. 
محمدهادي نوچه طرح ملي حبله رود را الگوي مناسب براي مديريت جامع حوزه آبخيز دانست و افزود: هشت روستا در استان تهران در دو زيرحوزه دليچايي و نمرود در شهرستانهاي دماوند و فيروزکوه شامل روستاهاي حصاربن، آرو، هوير، دهنار، لزور، نجفدر، وزنا و زرمان به عنوان روستاهاي پيشاهنگ انتخاب شده اند.  
وي اظهار داشت: 9 روستا و سه مرتع در استان سمنان در دو زيرحوزه رامه و ايچ شامل روستاهاي چهار طاق، رامه، قاليباف، ايچ، عبدل آباد، ده نمک، امامزاده عبداله، جوين، لاسجرد و مراتع سوته زار، لزوره، خنار و روستاي بهورد به عنوان روستاهاي پيشاهنگ انتخاب شدند.  
نوچه خاطر نشان کرد: طرح حبله رود در دو استان تهران و سمنان انجام مي شود.  
وي با بيان اينکه وسعت شمالي حوزه آبخيز حبله رود شامل 14 دهستان و 177 پارچه آبادي با جمعيتي معادل 57 هزار نفر و منطقه جنوبي اين حوزه داراي 200 پارچه آبادي با جمعيتي معادل 132 هزار نفر است، افزود: مناطق بخش شمالي داراي اقليم نيمه مرطوب و نيمه خشک و مناطق بخش جنوبي اين حوزه داراي اقليم خشک سرد تا نيمه خشک ارتفاعي متغير است.  
معاون آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با بيان اينکه طرح حبله رود تمريني براي کار و فعاليت مشارکتي است، خاطرنشان کرد: حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از تخريب زمين و مديريت پايدار منابع آب و خاک و بهبود معيشت مردم از ضرورت هاي اجراي طرح مديريت پايدار و يکپارچه منابع آب و خاک در حوزه حبله رود است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان