تاریخ 1392/08/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان در جلسه شوراي تشکل هاي کشاورزي استان:
صدور پروانه فعاليت صنفي کشاورزي، به منزله هويت بخشي به توليد کننده بخش و فعاليت اوست

سرويس خبر:
جلسه شوراي تشکل هاي کشاورزي استان با حضور رئيس، معاونان، مديران سازمان وشهرستان هاي تابعه، مدير شعب بانک کشاورزي و اعضاي هيئت مديره نظام هاي صنفي کشاورزي استان در سالن جلسات شهيد شاهي سازمان تشکيل شد.  
علي اکبر افضلي مدير سازمان تعاون روستايي استان گزارشي از اقدامات نظام صنفي کارهاي کشاورزي در استان ارائه کرد و افزود: تاکنون بيش از 6500 (16 درصد بهره برداران بخش) نفر به عضويت نظام صنفي درآمده اند و در نظر است اين رقم تا پايان سال به 50 درصد برسد.  
در ادامه دبيران صنف شهرستان ها گزارشي از فعاليت هاي يک ساله و نحوه ثبت نام بهره برداران ارائه و به مواردي از جمله: عدم اسناد مالکيت بعضي از اراضي، صدور پروانه فعاليت از يک محل، توجه جدي به بيمه تامين اجتماعي فعالان و کارگران شاغل در بخش، کارگاه ها و عشاير، تامين نهاده هاي عشاير در مسير کوچ، حضور فعال صنف در مباحث تنظيم بازار، تامين نقدينگي و اعتبار بخشيدن به پروانه ها ارائه کردند.  
محمد رضا حاتمي مدير شعب بانک کشاورزي استان به مواردي از جمله: به رسميت شناختن فعاليت صنف و پروانه فعاليت، پيگيري براي بازنگري و اعلان تعرفه هاي جديد بيمه محصولات کشاورزي، اختصاص بيش از 100 دستگاه تراکتور و کمباين به استان و تامين تسهيلات آن از طرف بانک اشاره کرد.  
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان گفت: نظام صنفي به عنوان يک بازوي اجرايي غير دولتي براي کمک به بخش به ويژه بهره برداران است و صدور پروانه فعاليت از سوي آن ها به منزله هويت بخشي به توليد کنندگان بخش کشاورزي و کار آن هاست.  
سيد مجيد موسوي افزود: سازمان تعاون روستايي به عنوان متولي تشکل ها اهتمام ويژه اي در ترغيب و تشويق بهره برداران براي عضويت در نظام صنفي داشته باشد که تا پايان سال جاري نيمي از  بهره برداران بخش عضو نظام صنفي شوند.  
وي همچنين بر انتخابات اعضاي هيئت مديره نظام صنفي در موعد مقرر، حسابرسي دقيق از وجوهات دريافت و هزينه شده در صنف هر شهرستان، آمادگي براي واگذاري توزيع سوخت به صنف داراي امکانات لازم، حضور نماينده صنف در جلسات تنظيم بازار فراورده هاي بخش، برگزاري دوره آموزشي ويژه اعضاي نظام صنفي، جدي گرفتن بحث بيمه محصولات کشاورزي، پيگيري براي اخذ اسناد مالکيت اراضي تحت پوشش شهرستان ميامي تاکيد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان