تاریخ 1392/07/04 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
10 ميليارد ريال اعتبار جهت طرح ترسيب کربن در استان سمنان

سرويس خبر:
رييس امور حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و کارشناس معين طرح ترسيب کربن در سمنان گفت: طرح ترسيب کربن در استانهاي البرز، سمنان، مرکزي، بوشهر، تهران و کرمان در حال اجراي و در استانهاي تهران و کرمان از پيشرفت بالاتري برخوردار است.  
به گزارش روابط عمومي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان، قاسم حقاني گفت: اين طرح با هدف توانمندسازي جوامع محلي در شش استان کشور در حال اجراست.
حقاني استان سمنان را از استانهاي فعال در اين طرح دانست و گفت: در اين طرح برنامه عمران ملل متحد 80 هزار دلار تقبل کرده و سهم استان نيز 10 ميليارد ريال در قالب يک برنامه پنج ساله است.  
وي با بيان اينکه اين طرح با مشارکت برنامه عمران ملل متحد و با مشارکت استانهاي مربوطه اجرا مي شود

حقاني اظهار داشت: در اين خصوص تفاهم نامه اي بين برنامه عمران ملل متحد و استان مربوطه منعقد شده است. وي با بيان اينکه توانمند سازي جوامع محلي و ارتقاي سطح زندگي همراه با حفظ منابع طبيعي و محيط زيست از اهداف اين طرح است  
حقاني اظهار داشت: هدف کلي اين طرح جلب مشارکت و همکاري جوامع محلي در اجراي برنامه ها است و جلب نظر بانوان در اجراي اين طرح نيز در برنامه طرح ترسيب کربن قرار دارد.  
وي با بيان اينکه طرح مذکور در استان سمنان در مرحله مبادله موافقت نامه قرار دارد گفت: در اين استان طرح مذکور در شهرستان دامغان با حداقل 10 روستاي تحت پوشش است. طرح ترسيب کربن در ايران براي اولين بار در سال 84 از استان خراساني جنوبي آغاز شد و در قالب يک برنامه 10 ساله شامل چهار سال اجرا و چهار سال ارزيابي انجام شد و هم اکنون مرحله دوم آن در اين استان در حال اجراست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان