تاریخ 1392/06/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
رئيس HSE شرکت گاز استان سمنان کارمند نمونه شرکت ملي گاز ايران شد

سرويس خبر:
بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته از عملکرد کارکنان واحدهاي مختلف بهزاد خليلي رئيس HSE  اين شرکت به عنوان کارمند نمونه شرکت ملي گاز ايران شناخته شد.  
به گزارش روابط عمومي  شرکت گاز استان سمنان، همه ساله توسط کميته انتخاب کارکنان نمونه شرکتهاي گاز استاني با ارزيابي شاخص هاي عملکردي کارکنان در 11 محور شامل مشارکت پذيري وانجام کار گروهي، خلاقيت و نوآوري در انجام وظايف، رعايت اصول ايمني، بهداشت محيط کار و حفظ محيط زيست، قانون گرايي، پاسخگويي به ارباب رجوع، صرفه جويي در هزينه ها، ارتقاي دانش و توسعه مهارتهاي فني و حرفه اي،  مستندسازي فعاليتها، آگاهي از مهارتهاي مديريت و سرپرستي، عمل به استانداردها و بهينه سازي سمت ها و روشها و نهايتا فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي متناسب با وظايف و ماموريت هاي صنعت نفت نسبت به انتخاب افراد برتر و معرفي به ستاد شرکت ملي گاز ايران اقدام مي کنند که در سال جاري اين موفقيت و افتخار نصيب شرکت گاز استان سمنان شد و بهزاد خليلي به عنوان کارمند نمونه شرکت ملي گاز ايران در سال 91 شناخته و از خدمات وي تقدير به عمل آمد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان