تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
دانشگاه صنعتي شاهرود به دانشگاه شاهرود تغيير نام يافت

شاهرود- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
رييس دانشگاه شاهرود در جمع خبرنگاران شهرستان شاهرود به طور رسمي تغيير نام دانشگاه را از صنعتي به دانشگاه شاهرود اعلام کرد.
  دکتر علي مرادزاده در ادامه گفت: در سال 81 دانشگاه به دانشگاه صنعتي تغيير نام يافت که در آن زمان تصميم خردمندانه اي بود اما در طي 10 سال گذشته براي توسعه و ايجاد برخي از رشته ها ما را با مشکل مواجه کرد. از جمله رشته حسابداري و کشاورزي که اجازه توسعه اين گونه رشته ها در دانشگاه صنعتي داده نمي شد و در جلسات شوراي دانشگاه نظرات مخالف و موافق بررسي شد و در نهايت دکتر کامران دانشجو وزير محترم علوم اختيار انتخاب يکي از دو دانشگاه جامع و صنعتي را به ما داد.
وي به تشريح دو نظر پرداخت و گفت: مخالفان بر اين باور بودند که دانشگاه صنعتي در اذهان جايگاه ويژه اي دارد و موافقان هم بر اين نظر بودند که چرا وقتي مي توان بيشتر رشته ها را داشت چرا بايد تنها به رشته هاي فني و پايه بسنده کرد؟ و در نهايت تصميم دانشگاه جامع پذيرفته شد.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا 2 سال پيش که موافقت انجام شد اين نظر به طور رسمي اعلام نشد؟ گفت: ما چندين گزينه پيش رو داشتيم از جمله ايجاد دانشگاه دختران لذا بنابر اتفاق آرا» تصميم بر آن شد که شرايط موجود حفظ شود و ما بتوانيم امتيازات بيشتري دريافت کنيم. بنابراين ابتدا امتياز 4 پرديس علوم، فني مهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي و بين الملل را دريافت کرديم سپس اين تغيير را پذيرفتيم و اکنون دانشگاه ما جامع است هر چند که استفاده از نام «جامع» در هيچ دانشگاهي متداول نيست و در حال حاضر نام اين دانشگاه «دانشگاه شاهرود» است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان