تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
از اين سو و آن سو
بعضي ها مي گويند...

ستون بعضي ها مي گويند روزنامه پيام استان سمنان انعکاس دهنده صادق انتقادات، پيشنهادات و نظرات شهروندان سمناني است که در معاشرت ها رفت و آمدها و گفت و گوهاي روزانه خود با يکديگر جهت طرح در روزنامه مطرح مي کنند.
- احداث ساختمان هاي بلند مرتبه در کوچه پس کوچه هاي بافت فرسوده شهر سمنان باعث مي شود که حتي آفتاب به کف کوچه هاي  کوتاه و کم عرض نتابد و هميشه کوچه ها سرد و تاريک باشد. از شهرداري تقاضا مي شود در صدور مجوزها دقت لا زم را داشته باشد.
- براي ارتقاي امنيت عمومي شهر سمنان ضرورت دارد از مسافربري رانندگان خودروهاي شخصي در شهر جلوگيري به عمل آيد تا فقط کساني بتوانند مسافران را جابه جا کنند که مجوزهاي قانوني را کسب کرده باشند.
- از کانديداي محترم انتخابات رياست جمهوري و حتي شوراهاي شهر و روستا تقاضا مي شود با توجه به مشکلا ت به وجود آمده ناشي از تحريم هاي اقتصادي، هدفمندي يارانه ها و... وعده هاي توخالي به شهروندان ندهند .
- در حالي که برخي ارگان ها و سازمان هاي دولتي امکانات درماني مناسب و مطلوبي را براي کارکنان خود فراهم مي کنند اما بازنشستگان کشوري با وجود نياز مبرم به اين امکانات بايد همچنان سردرگم و محروم باشند.
- از خانواده هاي هم استاني تقاضا مي شود که در اين ايام امتحانات شرايط لا زم را براي مطالعه و درس خواندن فرزندان خويش فراهم کنند.
- برخي دستگاه هاي خودپرداز در سطح شهر سمنان در برخي ايام هفته از جمله تعطيلا ت اغلب اوقات پول ندارند، که اين موضوع مشکلا تي را براي شهروندان ايجاد مي نمايد.
- اکثر کارکنان نهادها و سازمان هاي دولتي در شهر سمنان همچنان قراردادي هستند که انتظار مي رود با توجه به پايان خدمت اين دولت به پيماني تبديل وضعيت شوند تا حقوقشان افزايش يابد.
- با اين حق مسکن و خواربار کارگران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي بايد پرسيد که اين زحمتکشان با اين مبلغ چه کار خارق العاده اي مي توانند در اين گراني لجام گسيخته انجام دهند؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان