تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
لزوم اطلاع رساني و فرهنگ سازي دقيق در مورد بيمه محصولات باغي و کشاورزي

هرساله بر اثر سرما و يخبندان و نيز تگرگ خسارت هايي به باغات استان ما سمنان وارد مي شود که اين خسارت مي تواند ضربات جبران ناپذيري به کشاورزان بزند. البته سالهاست که در جلوگيري از اين خسارات بيمه ها نقش موثري ايفا کرده اند چرا که بيمه باغ ها مي تواند راهکار مطمئني براي جبران خسارات باغداران در اين زمينه باشد.
با توجه به اين که دولت بخش قابل توجهي از حق بيمه باغ ها را پرداخت مي کند، عدم اقدام باغداران استان براي بيمه باغ ها، استان ما سمنان را از اين اعتبارات محروم مي کند. لذا در اين زمينه بايد اطلا ع رساني و فرهنگ سازي دقيقي صورت گيرد. البته برخي راهکارها براي جلوگيري از سرمازدگي باغ ها همچون تقويت آنان از طريق تغذيه مناسب وجود دارد که مي تواند بر مقاومت باغ ها در برابر سرما موثر باشد که در اين رابطه کشاورزان بهتر است به استفاده از کودهاي پتاسه ترغيب و تشويق شوند. ايجاد دود در باغ و استفاده از بخارهاي باغي از ديگر راهکارهايي است که در صورت استفاده توسط باغداران بر کاهش خسارت موثر خواهد بود.
همچنين آبياري باغ ها و وجود رطوبت در سطح باغ باعث ايجاد تعادل در هواي باغ و کاهش درجه برودت مي شود. البته بايد گفت که خرد بودن و پراکندگي باغ هاي استان سمنان از جمله مشکلا تي است که مانع اجراي شيوه هاي نوين باغداري مي شود.

يک کارشناس کشاورزي

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان