تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
عدم توجه به اصل 29 قانون اساسي

اصل 29 قانون اساسي بهداشت و درمان براي مردم بايد رايگان باشد. دولت وظيفه تامين نياز مردم براي درمان را دارد، اما در هر حال کساني که حتي تحت بيمه هستند هنگامي که دچار بيماري سختي مي شوند از عهده پرداخت هزينه هاي درمان برنميآيند. از طرفي دارو 30 درصد از سبد کالا ي مردم را تشکيل مي دهد اما الا ن مردم حتي اگر بيمه هم باشند، 70 درصد هزينه دارو را بايد خودشان پرداخت  کنند. در حال حاضر حدود ده ماه است که بيمه ها بدهي خود را به بيمارستان ها پرداخت نکرده اند و اين مشکلا ت گراني دارو بر اين امر نيز تاثير گذاشته است، هرچه قدر که دارو گران شود، مبلغي که سازمان بيمه گر بايد پرداخت کند. هنگامي منابع ناکافي باشد و در تخصيص بودجه تاخير به وجود آيد اين مشکلا ت ايجاد مي شود.
از اين رو در سال جاري قرار شد 10 درصد هزينه هاي خالص هدفمندي يارانه را وارد بودجه کنند تا مقداري از مشکلا ت بيماران به خصوص بيماران صعب العلا ج برطرف شود. آموزش، سلا مت و امنيت از جمله وظايف دولت در قانون است که يکي از راه حل هاي مشکل هزينه هاي درمان تامين سرانه است، اما مهمتر از آن مديريت مي باشد. اما در حال حاضر هزينه داروهاي داخلي و خارجي افزايش پيدا کرده و در حال حاضر کل هزينه خانواده روستايي 14 درصد و خانواده شهري 16 درصد رشد داشته که هزينه خوراک و مسکن 28 درصد و هزينه سلا مت 5 درصد از هزينه هاي مصرفي خانوارها را تشکيل مي دهد. اين يعني اگر شهروندان هم استاني نتوانند هزينه هاي خوراکي خود را تامين کنند از هزينه هاي سلا متشان کم مي کنند، از اين رو بهره مندي و دسترسي شهروندان هم استاني از بهداشت و درمان کاهش پيدا مي کند.
نکته سنج


نسخه چاپي ارسال به دوستان