تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
براي اولين بار در کشور اجرا شد;
آغاز طرح بسيج همگام با کشاورز در استان

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
طرح بسيج همگام با کشاورز با هدف استفاده از نيروي بسيج در ارتقاي کمي و کيفي توليدات کشاورزي در آييني با حضور سردار محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج کشور در استان سمنان آغاز شد.
اين طرح که براي اولين بار در کشور در استان سمنان اجرا مي شود ارتقاي بهره وري، بهبود راندمان آبياري و ارتقاي محصولات کشاورزي را با مشارکت مهندسين بسيجي و کشاورزان در دستور کار قرار داده است.
رييس سازمان بسيج مستضعفين کشور در اين آيين گفت: اقتصاد مقاومتي به اقتصادي گفته مي شود که متکي به استعدادها و منابع دروني ملت باشد و در برابر زورگوئي هاي قدرت هاي ظالم بايستد. 
سردار محمدرضا نقدي افزود: بسيج مستضعفين براي تحقق شعار سال 92 که جهاد اقتصادي است طرح هاي متنوعي را در راستاي اقتصاد مقاومتي و متکي به توليدات داخلي برنامه ريزي کرده است.
وي گفت: سال 91 در بسيج براي نيل به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني بسيج در 12 رشته مختلف برنامه ريزي و طرحهاي خود را آغاز کرد.
وي پرورش ماهي، ماکيان و مرغ خانگي، توليد قارچ و ... را از جمله اين رشته ها بيان کرد و گفت: ايجاد 10 هزار استخر پرورش ماهي، توزيع دستگاههاي توليد مرغ با ظرفيت 100 قطعه به بالا از اقدامات و برنامه هاي تدوين شده در اين طرح است.
وي گفت: به واحدهاي بسيج روستايي دستگاههاي 500 قطعه اي توليد جوجه هديه داده مي شود.
نقدي حل اقتصاد کشور را در گروه استقلال از فروش نفت دانست و گفت: بايد با بهره گيري از ظرفيت هاي خالي و نيز پرکردن فاصله توليد کشاورز نمونه با توليد ساير کشاورزان علاوه بر تامين نيازهاي داخلي براي اراقاي صادرات نيز تلاش کنيم.
وي خاطرنشان ساخت: 40 هزار مهندس کشاورز بيکار در کشور داريم و اين در حالي است که دو ميليون هکتار از اراضي زير سدها شبکه آبياري ندارند و بخش قابل توجهي از اراضي قابل کشت وجود دارد.
رييس سازمان بسيج مستضعفين کشور اجراي طرح بسيج همگام با کشاورز را از مصاديق حرکت در جهت تحقق حماسه اقتصادي دانست و با بيان اينکه سمنان در اين عرصه پيشگام است گفت: ارتقاي توليد از طريق پرکردن فاصلح توليد کشاورزان نمونه با توليد ساير کشاورزان حرمت در رسيدن به حماسه اقتصادي با اتکا به منابع داخلي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان