تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
يادداشت
نقش شوراهاي شهر به منظور جلوگيري از تبعيض و فقرزدايي
   نويسنده : احمد دوستمحمدي

در هر حکومتي رابطه بين مسئولين و مجريان قانون وشهروندان از مهم ترين مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. براي رسيدن به اين رابطه ساز و کارهايي است که در ساختار مبتني بر گذار دموکراتيک و مردم سالاري و شايسته سالاري استوار مي باشد.مشارکت و نقد و نظارت مردم در مديريت کلان کشور و يا عرصه هاي بين المللي روش وابزارهايي مي باشند که مردم را جهت دستيابي به حداقل هاي زندگي هدايت مي کند جوامعي به توسعه وپويايي مي رسند که از همه ظرفيت هاي اجتماعي براي رسيدن به اهدافشان با انسجام و وحدت استفاده نمايند.
و اين پديده در عرصه انتخابات به ظهور مي رسد.انتخابات رياست جمهوري و حواشي کانديداهاي آن موجب گرديده کمتر به انتخابات شوراها و نياز مردم و اهميت قانوني شوراها،حدود وظايف و اختيارات و شيوه برگزاري و شرايط کانديداها پرداخته شود. فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل اصل يکصدم تا يکصد و شش به مسئله شوراها اختصاص دارد که مهمترين موارد آن در خصوص انتخاب کانديداهاي انتخاباتي براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي اقتصادي، عمراني، بهداشتي و فرهنگي و آموزشي و ساير امور رفاهي به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت براجراي هماهنگ آنها مي باشد از طرفي ضرورت رعايت تصميمات شوراها از جانب مسئولين امور اجرايي استان و شهرستان الزامي است،  بنابراين با نگرش به نقش شوراها مي توانيم بگوييم که پل ارتباطي مردم ومسئولين بوده وحلقه وصل مردم و دولت براي رفع مشکلات شهروندان مي باشد.
و زماني نقش شوراها تحقق خواهد يافت که آرمانهاي انقلاب اسلامي و شهداي انقلاب و محرومين و  
مستضعفين در اولويت قرار گيرد هرچند که ما در شهرها در تمام عرصه ها پيشرفت داشته ايم مي توانيم بهتر و مطلوب تر باشيم به شرطي که به اين قاعده توجه داشته باشيم که شوراهاي شهر و روستا به صاحب نظران سياسي و کنش گران سياسي بعنوان اعضا» نياز ندارند بلکه به افرادي صاحب نظر مجرب و توانا در سازندگي و خلاقيت مديريت شهري در مسائل اجتماعي نيازمند بوده و براي رسيدن به  توانايي هاي علمي و اقتصادي و آباداني بستر شهر بايد با ايمان و همبستگي و وحدت با قانون مداري در خدمت مردم باشيم.در مسير حرکت قطار انتخابات با توجه به سال حماسه سياسي و اقتصادي و تحريم هاي دشمنان مشکلات معيشتي مردم ومسئله اشتغال قشرجوان را در واگن اول قرار داده و بدور از جنجال هاي سياسي و  وابستگي به گروه هاي انحصار طلب زياده خواه در خدمت شهروندان باشيم.
لذا با عنايت به اينکه شهر و محل زندگي يا تولد هر فرد بيانگر تعلقات ريشه اي و قومي هرشخص و تعلق خاطر افراد به آن ديار مي باشد ودر جايي که دلبستگي وجود دارد حس مسئوليت نيز به همراه مي باشد. لذا بجز از افرادي که نسبت به شهر و ديارشان منفعل بوده آن دسته از افرادي که احساس مسئوليت و وظيفه شناسي دارند در خور توجه بوده ومقتدرانه در مقابل آرمانها و مطالبات خويش به دور از هرگونه تعلقات  ايستادگي مي نمايند.شهري که از منظر مقام معظم رهبري به شهر اخلاق شهرت يافته و از نظر اقليمي و استراتژيکي و نزديکي به پايتخت نظام اسلامي قرار دارد با فرهنگ غني و مردماني صبور و مهربان که با سختي هاي کوير همسو شده اند به صرف خدمات ارزنده اي که از گذشته تا حال صورت گرفته بعلت فقدان مديريت شهري سازنده و توانا مورد بي مهري قرار گرفته و ازحيث سازندگي و معيشت و رفاه نسبت به شهرهاي نزديک به پايتخت قابل مقياس نمي باشد ضمن اينکه امروزه شاهد معضل حمل و نقل عمومي و ترافيکي و معماري و زيباسازي شهر نيز مي باشيم ناکارآمدي مديريت شهري به طوري است که تا کنون نتوانسته اند مياديني جهت خريد ميوه و تره بار و کالاهاي اساسي که عهده دار نظارت مردمي بوده در مناطق مختلف شهرمان داير نمايند.
و از طرفي بي توجهي مديريت شهري به زيباسازي جنوب شهر و بافت هاي فرسوده وقديمي شهر باعث شده که توازان غيرمتعارف ناموزون در شهر حاکم شود و جنوب شهر را از شمال شهر متمايز نمايد در صورتيکه يکي از وظايف شوراها ومديريت شهر رفع تبعيض و نظارت براجراي آن مي باشد و از طرفي وقتي به بخشي از آسيب هايي که طرح هاي عمراني ناکارآمد به همراه داشته موجب اخلال در آباداني و ساخت و سازهاي بافت سکونت شده و مستلزم ارائه ديدگاههاي کارشناسانه در نوع ساخت وساز برگرفته از فرهنگ اسلامي و ايراني بدون کپي برداري از ساخت وسازهاي لس آنجلسي مي باشد که به هيچ عنوان با شرايط اقليمي کويري همسوئي ندارد. ضمن اينکه دادن اطلاعات و آگاهي هاي لازم تحقق حقوق شهروندي و رشد شهروند مداري بوده،اداره امور شهر با رشد شهروند مداري آرامش بخش، اساسي ترين شيوه روان درماني شهري مي باشد که امروزه در خيلي از کشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه متداول بوده وپاسخ هاي خوب و مثبتي نيز گرفته اند.
ايجاد پايگاههايي برآموزش مباني شهرنشيني و معرفي مديران مسئول هرمنطقه يا نواحي شهرداري به شهروندان و بيان مشکلات موجب تثبيت موارد اشاره شده خواهد بود.که اين همان پيام رساني تحت عنوان صداي شهر و مشکلات مردم بصورت زنده مطرح مي باشد و با گذر از ابعاد روان پريشي شهروندان موجب تسلي خاطر نيز مي باشد وبه منظور جلوگيري از تبعيض وجلب همکاري برنامه هاي عمراني و رفاهي در عرصه توليد ثروت بنگاههاي اقتصادي وابسته به شهر لازم است از ديدگاههاي کارشناسي متوليان اقتصادي و کارآفرينان بهره جسته و از زمره مسائلي که شهروندان بايد به آن توجه داشته باشند اينکه اعضا» شوراي شهر ترکيبي از مشارکت هاي مردمي است...         

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان