تاریخ 1392/02/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
گنجينه

اگر خواهي که بي اندازه اندوهگين نباشي حسود مباش.  
- اگر خواهي که پرده تو دريده نشود، پرده دري مکن.
- اگر خواهي که بي بيم باشي، بي آزار باش.  
- اگر خواهي که قدر تو بر جاي باشد، قدر مردمان بشناس.  
- با مردم بي هنر دوستي مدار که مردم بي هنر نه دوستي را شايد و نه دشمني را.  
- اگر خواهي که راز تو دشمن نداند با دوست مگو.  
- اگر خواهي که نيکوترين و پسنديده ترين مردمان باشي، آن چه را به خود نمي پسندي به ديگران مپسند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان