تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اندکي تفکر

آدم ها در اصل توان تحمل خوشبختي را ندارند، طالبش هستند، بي ترديد،
 ولي همين که بهش برسند،
حرص و جوش مي زنند و خواب چيزهاي ديگري را مي بينند .
 باغ گذر - مارگريت دوراس
****
 افتادگي يا گردن نهادن و خشنود بودن و يا هرچه مي خواهيد نامش را بگذاريد،
 نشانه سستي و درماندگي است...
     جين وبستر
****
دوستان در زندان به کار آيند که بر سر سفره، همه دشمنان دوست نمايند.
     سعدي
****
 چه شادي هايي که زير پاي انسانها سرکوب شدند، زيرا بيشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زير پاهايشان است ناديده مي گيرند.  
  گوته
اگر مي دانستيد که يک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد، آنگاه قدر روزهايي را که با غم سپري مي کنيد، مي دانستيد...
     بوعلي سينا
****
 چهره ي خود را به سوي خورشيد بگردان،
     آن گاه تمام سايه ها پشت سر تو خواهند افتاد...
     هلن کلر

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان