تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جوان در نگاه انديشمندان

براي شب پيري، در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد (پلوتارک)
با چوب هايي که در جواني گردآوري، در پيري گرم خواهي شد. (مثل آفريقايي)
بسياري از مردم، سعادت و شوکت روزگار پيري خود را به سختي ها و مشقات روزگار جواني مديون هستند. (ناپلئون)
بهترين کارها اين است که در جواني دانش اندوزي و در پيري به کار بري. (بوذرجمهر)
با زر خيلي کارها را مي توان انجام داد، ولي جواني را نمي توان خريد. (رايموند)
کسي که در جواني چيزهايي مي خرد که لازم ندارد، در پيري ناچار مي شود چيزهايي را که لازم دارد، بفروشد. (لرد آويبوري)
افراط هايي که در جواني کرده و مي کنيم، وامي است که بايد در روزگار پيري آن را ادا کرد (فرانسيس بايگون).
افسوس که جوان نمي داند و پير نمي تواند (محمد حجازي)
اگر جهان از وجود جوانان خالي شود، ماتمکده تاريکي بيش نيست (کوليريج)

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان