تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معرفي رشته هاي دانشگاهي
برق- قدرت کارداني

هدف از اين دوره تربيت تکنسين در زمينه نصب، بهره برداري، نظارت، نگهداري، عيب يابي و تعميرات در شبکه هاي توزيع و همچنين پست هاي توزيع فشار قوي (به انضمام تجهيزات مربوطه ) مي باشد.  با توجه به اين که صنعت آب و برق کشور، سرمايه گذاري هاي بسيار عظيمي، چه از نظر تاسيسات و تجهيزات و چه از نظر نيروي انساني متخصص و کارآمد، در جهت حفظ و رشد خود و ديگر صنايع و نيز تاثير در امور جاري اجتماعي، اقتصادي مملکت طلب مي کند و از آنجايي که اين صنعت پيشرفته و پيچيده با استفاده از تکنولوژي مدرن در رشته هاي مختلف داراي تجهيزات بسيار متنوع و افراد متخصص در زمينه هاي مختلف، طراحي. نصب. اجرا و عمدتا بهره برداري و تعمير و نگهداري مي باشد، لذا ضروري است تا حرکت و فعاليت نويني را درجهت نيل به خودکفايي استقلال کشور در اين زمينه آغاز و ادامه داد.   يکي از وجوه مهم و شاخص اين حرکت، تامين تربيت نيروي انساني کارآمد و کار آشنا مي باشد که با طي آموزش هاي خاص و مورد لزوم در رشته هاي مختلف بتوانند در بدو ورود به اين صنعت وظايف محوله را حتي الامکان بدون نقص و يا بروز زيان هاي آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نيل به اين مقصود کميته تخصص برق گروه علمي- کاربردي تشکيل گرديده و براي تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ريزي جهت تشکيل دوره هاي بلندمدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاري دوره هاي بلندمدت کاربردي (کارداني و کارشناسي) از اين نوع مي باشد.  هدف اين رشته تربيت تکنسين متخصص جهت بهره برداري صحيح از پست هاي فشار قوي و فشار ضعيف و نظارت، نگهداري، تعميرات و محاسبه شبکه هاي توزيع که به مقدار بسيار زيادي در سطح کشور موجودند مي باشد.
اين دوره داراي دو گرايش پست و توزيع مي باشد که در دروس عمومي، پايه، اصلي و تعدادي از دروس تخصصي، دروسشان يک سان بوده ولي با توجه به سه معيار:   الف) اعلام نياز شرکت ها (محل خدمت آتي دانشجو)  ب) علاقه دانشجو   ج) استعداد و توانايي دانشجو (نظر استاد راهنما، معدل )   در يکي از گرايش ها ادامه تحصيل خواهند داد.   

طول دوره و شکل نظام:  
طول متوسط دوره کارداني برق- قدرت 2 سال است و دروس نظري و عملي آن به صورت واحدي در حداقل 4 ترم ارائه مي گردد و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه مصوب آموزش هاي کارداني در بخش صنعت از نوع آموزش هاي علمي - کاربردي مي باشد.    طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدريس هر واحد نظري 17 ساعت آزمايشگاهي 51 ساعت و کارگاهي و بازديد 68 ساعت در طول يک ترم است.   

قابليت ها و توانايي هاي اکتسابي از دوره:   
گرايش توزيع الف) نوسازي " آشنايي با نقشه برداري و تسلط به نقشه خواني " آشنايي کامل به تجهيزات خطوط (انواع کابل ها. سيم هاي هوايي و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سرکابل و  ...)  " تسلط کامل به استاندارد هاي توزيع  " شناخت کامل نسبت به تابلوها و کليد ها و نصب آنها " تسلط کامل به سيستم زمين و نحوه زمين کردن تاسيسات " تسلط به نصب مفصل و سرکابل  ب) بهره برداري و نگهداري (سرويس و تعميرات ) خطوط و پست ها:  " عيب يابي  " کاربر روي خطوط گرم " جمع آوري آمار و اطلاعات و نحوه به کارگيري آنها " سرويس و تعميرات شبکه و تجهيزات مربوطه به آن " آشنايي با مانور کردن شبکه  گرايش پست الف) بهره برداري " آشنايي با ساختمان و طرز کار تجهيزات مورد استفاده در پست ها  " آشنايي با شرايط مناسب عملکرد هر يک از تجهيزات و پارامترهاي قابل کنترل جهت بهره برداري صحيح  " انجام مانورهاي لازم درخواستي توسط مراکز کنترل  " قدرت تصميم گيري در مورد مانورهاي ضروري بروزحادثه، شناخت کامل طرح هاي تک خطي و ميميک پست.  ب) نوسازي و نصب  " تسلط کامل به خواندن نقشه هاي اجرايي و توان استفاده از دستورالعمل هاي نصب  "آشنايي با روش بارگيري. حمل و تخليه تجهيزات "نصب ترانس قدرت، ترانس زمين و راکتورها " نصب کليدهاي فشار قوي و سکسيونرها " نصب تابلوهاي فشار قوي، کنترل و حفاظت و اندازه گيري، تابلوهاي تغذيه داخلي، باطريخانه و انجام کليه کابل کشي ها و سيم بندي ها ج) تعميرات " آشنايي کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهاي قدرت، تپ چنجرها، راکتورها و مقاومت هاي محدود کننده " آشنايي کامل با نحوه و چگونگي تعمير و تعويض اجزا ترانسفورمر قدرت  "آشنايي با نحوه نمونه برداري، تست، تصفيه و تزريق روغن " آشنايي کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کليدهاي فشار قوي " آشنايي با نحوه تعمير کليدهاي فشار قوي " آشنايي کامل با ساختمان ساير تجهيزات مورد استفاده در پست و عيب يابي و تعمير و تعويض قطعات و تجهيزات

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان