تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ويژگي هاي يک رئيس جمهور مطلوب

رهبر معظم انقلا ب در بيانات اخير خود به شاخصه هاي يک رئيس جمهور مطلوب اشاره کرده اند و يکي از مهمترين خصوصيت ها را داشتن توان اجرايي نام برده اند مقام معظم رهبري در بيانات خود در نوزدهم دي ماه در جمع مردم قم با اشاره به سنگين بودن کار اداره اجرايي کشور افزودند: «اداره مملکت کار اجرايي کوچکي نيست بلکه کار سنگيني است که بر دوش مجريان سطح بالا  قرار مي گيرد، بنابراين کساني به ميدان نامزدي بيايند که اين توانايي را در خود احساس مي کنند و کار اجرايي را بلدند.» ايشان در همين زمينه فرمودند: «ممکن است کساني که در سطوح ديگري کار مي کنند بعضا تشخيص ندهند که اداره کشور چه قدر بار سنگين است، بنابراين اشخاصي نامزد شوند که توان انجام دادن اين وظيفه را در خود مي بينند.»
مسلم است کساني که انتخاب کننده هستند پيش از انتخابات نيازمند شناخت افراد نامزد شده هستند. حال، شناخت از توان مديريتي نامزدهاي رياست جمهوري يا تحقق شخصي روي فرد مورد نظر به منظور فهم قدرت مديريت وي بهترين گزينه است. البته در مورد رياست جمهوري با توجه به اين که معمولا  از ميان کساني که انتخاب صورت مي گيرد که سابقه مديريتي دارند، هر فردي راحت تر مي تواند به تحقيق  بپردازد و ميزان توفيق وي در مديريت هاي سابق را به دست آورد و براي اين منظور نيازي به داشتن تحصيلا ت بالا  ندارد، بلکه مي تواند با بررسي سوابق وي، کارنامه عملکرد و نيز شواهد توفيق يا عدم توفيق وي در مديريت قبلي به اين نتيجه برسد.
به همين دليل در چنين مواردي نياز به تخصص بسيار بالا  در سطحي که عموم جامعه فاقد آن هستند، نيست. بلکه همان تشخيص هايي که عموم مردم جامعه از آن برخوردارند کفايت مي کند و قانونگذار نيز هنگام سپردن امور تشخيص کانديداي اصلح به عموم مردم جامعه قطعا اين مساله را مورد عنايت قرار داده است. اين که توان اجرايي داشتن به چه معناست و داراي چه شاخصه هايي است اينکه گستره تفکر و ديد مديريتي يک نامزد انتخاباتي چيست را مي توان با برنامه هايي که ارائه مي دهد، سنجيد. برنامه ها هستند که مي توانند تصويري از آينده را نشان دهند.
از آنجايي که تصميم گيرندگان نهايي مردم هستند اين نکته بسيار مهمي است که شناخت عموم مردم از نامزد رياست جمهوري شناختي دقيق باشد نکته اينجاست که اين نگاه دقيق فقط از يک گذشته کاري خوب و کارآمد مي تواند ايجاد شود.
رهگذر

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان