تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
دامغان و انتخابات شوراهاي شهر

بي شک نهاد شورا يکي از مهمترين نهادهاي شهري است. شورا نماينده خرد جمعي يک شهر در امور عمراني خدماتي و فرهنگي محسوب شده و قطعا مي تواند عامل پويايي و موتور محرکه توسعه آن شهر به حساب آيد. با بررسي وظايف شوراها ملا حظه مي کنيم برخلا ف ديدگاه رايج و مرسوم در بين افکار عمومي شوراي شهر و به تبع آن شهرداري تنها يک نهاد عمراني و خدماتي نيست بلکه روان سازي و بسترسازي امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و... در ذيل خدمات و وظايف شوراها مي گنجد. اين مهم علا وه بر اهميت دادن اعضاي شوراي شهر به ايده هاي مردم در امر اداره آن شهر مستلزم انتخاب يک تيم همراه منسجم، تحصيلکرده، کارآمد، تحول خواه و با سابقه کار اجرايي است. شايد اعضاي کنوني شوراي شهر دامغان طي سه دوره کاري خود گام هايي در راستاي توسعه عمراني و خدماتي شهر برداشته باشند اما مردم دامغان بايد در انتخابات آينده با يک نگاه نو وارد عرصه شوند زيرا هر جامعه اي براي تکامل چاره اي جز گردش نخبگان ندارد. بي شک اين گردش جامعه را از ايستايي و رکود به سمت تحرک، نوزايي و پويش سازنده هدايت خواهد کرد اگر بخواهيم در اين زمينه مثالي بياوريم گردش نخبگان در يک جامعه به مانند گردش خون در بدن انسان است اگر در فرايند گردش خون مانع يا لخته اي ايجاد گردد بدن دچار سکته خواهد شد در يک جامعه نيز عدم گردش نخبگان و تصميم سازان باعث خمودگي، عدم پيشرفت و نوزايي آن جامعه و به نحوي باعث بروز سکته اجتماعي خواهد شد. حال سوال اين است شهر دامغان در انتخابات آينده شوراي شهر دچار سکته خواهد شد يا نه؟

احسان رفيعي
کارشناس ارشد علوم سياسي

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان