تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تاريخ انتخابات رياست جمهوري ايران

  قسمت سوم

اشاره
بر آن هستيم تا زمان شروع انتخابات بزرگ رياست جمهوري در هر هفته در صفحه سياسي روزنامه پيام استان سمنان، در ستوني به چگونگي انتخابات رياست جمهوري ايران در هر دوره و نامزدها و حاشيه هاي انتخاباتي آن بپردازيم، تا از اين طريق ضمن يادآوري مجدد آن دوران و حماسه ها فضا براي حضور پرشورتر، باصلا بت تر و با بصيرت تر شهروندان هم استاني در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري فراهم گردد...
***************************************************
در شماره هاي قبل گفته شد پس از انتخابات ابوالحسن بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهور ايران، اختلا ف نظرها و کشمکش ها بين وي و نخست وزير رجايي و مسائل جنگ به شدت بالا  گرفت. در نهم آبان ماه سال 59 بني صدر طي نامه اي رسمي به امام (ره)، وزيران کابينه نخست وزيران را بي کفايت خطاب کرد و آنها را تهديدي بزرگتر از تجاوز عراق به خاک کشور خواند!
اين نامه و همچنين برخي ديدگاه هاي وي در مساله تسخير سفارت آمريکا در تهران، خشم مجلس اول را برانگيخت و مجلس در برابر رئيس جمهوري ايستاد. بني صدر در ماه هاي ابتدايي سال 1360 ديگر از حمايت حاکميت به ويژه رهبري انقلا ب کمتر برخوردار بود. از آنجا که او عملا  به تنهايي توان مقابله با مخالفانش را نداشت، و پيش تر نيز به ايجاد يک حزب يا ائتلا ف اقدام نکرده بود، با سازمان مجاهدين خلق متحد شد. در اواخر خرداد سال 60 بني صدر از هوادارانش خواست تا عليه حکومت به خيابان بريزند. در اينجا بود که 120 نماينده با انتشار نامه اي خواستار بررسي عدم کفايت رئيس جمهور توسط مجلس شدند.
يک روز پس از آن فراخوان در 30 خرداد 1360 تظاهرات خشونتآميز و بزرگي در شهرها به راه افتاد. گستره اين تظاهرات در تهران به مراتب بيشتر از شهرهاي ديگر کشور بود و معترضان در خيابان ها به دادن شعار و درگيري با نيروهاي حامي انقلا ب پرداختند. اين درگيري ها به خشنونتي کم سابقه و دستگيري هاي گسترده منجر شد. روز بعد از تظاهرات يعني در تاريخ 31 خرداد 1360، مجلس شوراي اسلا مي با اکثريت 177 نفر و در مقابل 12 راي ممتنع و يک راي مخالف راي بر عدم کفايت بني صدر داد تا اولين رئيس جمهور ايران پس از کمتر از يک سال و نيم برکنار شود. حکم مجلس، يک روز بعد به امضاي امام (ره) رسيد و دستور بازداشت وي به اتهام خيانت صادر شد. پس از مدتي زندگي در خفا، بني صدر و مسعود رجوي با هواپيما از ايران گريخته و وارد فرودگاه پاريس شدند.
بسياري از صاحبنظران و کنش گران بر اين عقيده هستند که اشتباه بني صدر در اين بود که به جاي آن که بکوشد، با اجراي قانون اساسي از حقوق ملت دفاع کند و با مخالفان از در تعامل برآيد، در عمل روش تقابل را برگزيد که تشديد آن منجر به برکناري اش از سمت رياست جمهوري شد.
ادامه دارد...

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان