تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مدير کل پيشگيري از خسارت بيمه مرکزي خبر داد
هديه بيمه مرکزي به موتورسواران

مدير کل ايمني و پيشگيري از خسارت بيمه مرکزي ايران گفت: بيمه مرکزي در راستاي اجراي مديريت ريسک صد هزار کلاه ايمني رايگان به راکبان موتورسواري که موتور خود را به بيمه مي کنند رايگان اهدا خواهد کرد.  
حسن غفاري در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: در سال 91 ، 23 درصد از حادثه هاي کشور که منجر به جرح و فوت شده است از طريق تصادف موتورسيکلت ها بوده است که يا خودشان عامل تصادف بودند و يا ديگران به موتور آن ها زده اند.   وي گفت: بر همين اساس به دستور رييس کل بيمه مرکزي مرحله اول طرح اعطاي کلاه ايمني رايگان در استان هايي که بيشترين تصادفات موتورسيکلت صورت مي گيرد در ارديبهشت ماه جاري اجرا مي شود.  
مدير کل ايمني و پيشگيري از خسارت بيمه مرکزي ايران با بيان اين که بيشترين تصادفات موتورسيکلت در استان هاي گيلان و پس از آن خراسان رضوي صورت گرفته است، گفت: به دليل آن که در استان گيلان روستاها به هم نزديک است از وسيله نقليه موتورسيکلت استفاده مي شود و همين وسيله به دليل نداشتن ايمني کافي و همچنين عدم استفاده از کلاه ايمني بسيار حادثه ساز بوده است.   غفاري با بيان اين که در حال حاضر بيمه نامه موتورسيکلت با تخفيف 50 درصدي مبلغ  83 تا 84 هزار تومان است، گفت: راکبان موتورسوار با گرفتن بيمه نامه يک کلاه ايمني که تقريبا همان قيمت بيمه نامه را دارد هديه خواهند گرفت و همه اين کارها به خاطر آن است که آرامش و امنيت بيشتري برقرار شود و بتوانيم حتي شده جان يک نفر را نجات دهيم.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان