تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مشکل اينترنت کمبود پهناي باند است نه کم فروشي

کم فروشي به نوعي که از سوي دولت مطرح مي شود مشکل اصلي اينترنت کشور نيست بلکه مشکل اصلي کمبود پهناي باند در اختيار شرکت هاي اينترنتي عليرغم افزايش روزانه کاربران اينترنت و نياز آنها به پهناي باند است که به ميزان کافي در اختيار ايشان قرار نمي گيرد.  
فريدون قاسم زاده - مدير عامل يک شرکت اينترنتي - در گفت وگو با خبرنگار فن آوري اطلاعات و ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار کرد: به طور متوسط ما در ايران بايد هر ساله 100 درصد افزايش پهناي باند داشته باشيم اما با توجه به اينکه در سال گذشته تنها 10درصد ميزان پهناي باند کشور افزايش يافته به طور طبيعي مشکل کمبود پهناي باند ايجاد مي شود.  
وي وجود انحصار را دليل اصلي کمبود پهناي باند اينترنت در کشور دانست و گفت : انحصار در هر بازاري موجب کيفيت پايين خدمت يا کالا و قيمت بالاي آن ميشود همانطور که سيم کارت تلفن همراه تا زماني که در انحصار شرکت همراه اول بود به قيمت يک ميليون به فروش   مي رفت اما اکنون با حضور ايرانسل اين محصول از انحصار خارج شده و قيمت سيم کارت بدليل وجود رقابت به چند هزار تومان کاهش يافته و کيفيت خدمات بهبود پيدا کرده است.
قاسم زاده ادامه داد: مشکل اصلي کمبود پهناي باند در کشور ما در حال حاضر عدم عرضه کافي آن از سوي دولت است لکن اين کمبود توجيه کننده تخلف احتمالي از سوي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت اعم از دولتي و يا غير دولتي نيست و بايد اين مشکل توسط مراجع ذي صلاح رسيدگي شود تا حقوق مشتريان تضييع نشود.   اين عضو سازمان نظام صنفي رايانه يي کشور ادامه داد: به نظر من راهي که براي کاهش کم فروشي وجود دارد تشکيل اتحاديه مردم نهاد  (NGO) بدون دخالت دولت براي نظارت بر کار شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت است تا ضمن اخطار به شرکتهاي مختلف در صورت لزوم نسبت به لغو پروانه کسب آنها اقدام کند.  
وي تصريح کرد: گذشته از تخلف شرکتهاي اينترنتي نارسايي موقتي ممکن است دلايل فني داشته باشد که در آن صورت دولت موظف است پاسخگو باشد که چرا مسير پشتيبان براي جلوگيري از قطعي اينترنت فراهم نکرده است.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان