تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ممبيني اعلام کرد
نگران افزايش منابع بودجه هستيم

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گفت: نسبت به افزايش منابع بودجه و همچنين ايجاد دستگاه هاي اجرايي جديد در بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس نگراني داريم.  
رحيم ممبيني در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق به پايان رسيده است، اظهار کرد : براي بررسي بودجه در صحن علني درباره دو موضوع نگراني جدي داريم که جزييات مربوط به آن در کميسيون تلفيق مشخص نشده است.  
وي نگراني اول را مربوط به افزايش منابع بودجه اعلام و تصريح کرد: نگرانيم که منابع بودجه بدون پشتوانه افزايش يابد. اين درحالي است که در لايحه دولت منابع به طور واقعي و با رويکرد استفاده حداکثر از ظرفيت هاي مالي کشور تدوين شده است.  
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به کار کارشناسي حدود شش ماهه براي تهيه لايحه بودجه تاکيد کرد: منابع بودجه 92 واقعي است و در صورتي که در صحن علني ميزان منابع بودجه افزايش يابد در مقابل ممکن است مصارف اجتناب ناپذيري تعريف شود که دستگاه هاي اجرايي دولتي و غير دولتي را متوقع کند که در نتيجه مشکلاتي ايجاد مي شود.  
ممبيني با اشاره به اين که اين اقدام مصارف واقعي را تحت تاثير قرار مي دهد افزود: البته جزييات اين مسئله مشخص نيست و تنها کليات در کميسيون تلفيق بررسي شده است.  
وي نگراني ديگر را مربوط به ايجاد دستگاه هاي اجرايي جديد در قالب واحدهاي آموزشي اعلام و خاطرنشان کرد: يکي از اصول حاکم بر تهيه لايحه بودجه اين بوده که دولت بزرگ نشود و حتي سعي کرديم با واگذاري برخي وظايف تصدي گري دولت را کوچک کنيم و توجه به وظايف حاکميتي باشد.  
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اين که شواهد و قرائني مبني بر ايجاد تعداد قابل توجهي دستگاه جديد به عنوان دستگاه اجرايي مستقل در بودجه 92 وجود دارد، تاکيد کرد: اين امر باعث بزرگ شدن دولت مي شود و بار مالي را تحميل مي کند.  
ممبيني با اشاره به اين که به نظر مي رسد بنا شده 80 واحد آموزشي با رديف مستقل در لايحه بودجه ايجاد شود، افزود: اکنون حدود 800 دستگاه اجرايي داريم که شامل واحدهاي آموزشي مي شود که مستقل نيستند اين درحالي است که استقلال اين دستگاه ها باعث افزايش منابع و توسعه دولت شده و تردد به تهران را افزايش مي دهد. همچنين کار بيشتري را براي معاونت برنامه ريزي ايجاد مي کند.  
وي درباره مخالفت کميسيون تلفيق با منابع پيشنهادي دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 92 گفت: کميسيون تلفيق رقم 50 هزار ميليارد تومان را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري تصويب کرد که اين رقم مورد تجديد نظر قرار نگرفته است.  
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گفت: فعلا مصوبه کميسيون تلفيق درباره منابع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري تغيير نکرده و اگر قرار باشد تغييري صورت بگيرد در صحن علني خواهد بود.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان