تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
پروژه بين المللي ترسيب کربن به استان سمنان رسيد

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
در دهمين سال اجراي طرح ترسيب کربن ، با حضور رئيس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري کشور، نماينده مقيم برنامه عمران ملل متحد (UNDP)  و نماينده سازمان خواروبار جهاني (FAO) ، استانداران استانهاي سمنان، البرز، مرکزي و بوشهر، مديران کل منابع طبيعي و آبخيزداري اين استان ها و فرمانداران شهرهاي مورد نظر در اين پروژه، سند تعميم پروژه ترسيب کربن در محل دفتر پژوهش هاي وزارت امور خارجه به امضا» رسيد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان، پروژه ترسيب کربن يکي از طرح هاي اساسي و زيست محيطي است که نقش و مشارکت مردم و جوامع محلي، در احيا» پوشش گياهي و منابع طبيعي و حفاظت از آن، از طريق توانمند سازي جوامع محلي ياد شده، در آن به وضوح ديده مي شود.
اين طرح قبلا در استان هاي خراسان جنوبي، تهران و کرمان، شروع شده است و در استان سمنان در يک دوره 5 ساله در منطقه اي به وسعت 53 هزار هکتار در منطقه سرکوير به اجرا درمي آيد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان