تاریخ 1392/01/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
گفتاري به انگيزه مهمترين رويدادهاي چند روز اخير استان
استان سمنان، کانون توجهات رسانه ها
   نويسنده : روح اله صحت گو

بازتاب سفر استاني رئيس جمهور و هيات دولت به استان

بدون شک مهمترين اخبار چند روز اخير استان حول محور نخستين سفر از دور چهارم سفرهاي استاني رئيس جمهور و هيات دولت به استان ما سمنان بود که در روزهاي گذشته خبر و حواشي اين سفر و ديدار وزرا و جلسات آنان در شوراي اداري شهرستان هاي استان در رسانه هاي محلي منتشر شد و هريک از شهروندان نيز تفسير متفاوتي از اين سفر ارائه نمودند.
هرچند که برخي رسانه ها سعي کردند با تصويرسازي جديد از اين سفر طوري وانمود کنند که استقبال از رئيس جمهور و هيات دولت در استان سمنان چشمگير نمود ولي بايد گفت که به هر حال اين سفر انجام شد و در کنار تمام مسائل و حواشي مختلف برکاتي را براي پيشرفت و توسعه استان به همراه داشته است. کما اين که استاندار محترم در گفت و گو با رسانه ها اين سفر را مطلوب ارزيابي کرده و شخص رئيس جمهور نيز از مهمترين طرح استان که همانا انتقال بخشي از آب درياي خزر به اين ديار کويري است، توضيحاتي را ارائه نمود و بر لزوم تسريع بر روند پروژه هاي نيمه تمام در قالب مهر ماندگار تاکيد کرد. بازتاب اين سفر را نيز مي توان همانند سفرهاي گذشته در قالب نامه هاي ارسالي به رئيس جمهور هم ارزيابي کرد. نامه هايي که اکثريت آنها خواسته قانوني و غيرقانوني شهروندان هم استاني از عالي ترين مقام اجرايي کشور بود.
به هر حال اميد است که جلسات شوراي اداري شهرستان هاي استان با حضور هريک از وزرا و نيز جلسه استاني هيات دولت در استانداري به نحوي ارزيابي و پيگيري شود تا مصوبات آن سرانجام به پيشرفت و توسعه استان و شهرهاي استان بينجامد تا آخرين سفر رئيس دولت دهم به اين ديار منشا پرخير و برکت براي استان باشد. کما اين که خود رئيس جمهور نيز هدف از اين سفر را ارزيابي مصوبات قبلي، رفع موانع و مشکلا تي که ممکن است در اجراي تصميمات دولت به وجود آمده باشد و نيز تصميم گيري درباره مسائلي که در طول سه سفر قبلي مورد توجه قرار نگرفته اند، دانسته بود.

فلسفه اصلي شوراهاي شهر و روستا با ثبت نام از کانديداهاي اين انتخابات

از دوشنبه اين هفته با ثبت نام از کانديداهاي شوراي شهر و روستاي استان براي تعيين حدود 880 نماينده براي شوراهاي شهرها و روستاهاي استان به طور رسمي و رسانه اي فعاليت اين انتخابات آغاز گرديد و هريک از نامزدها با حضور در محل فرمانداري ها و بخشداري هاي حوزه انتخابيه خود، ثبت نام نمودند تا در يک آزمون سرنوشت ساز با رقباي خود به رقابتي سالم براي خدمتگزاري به مردم بپردازند. بايد گفت که فلسفه اصلي شوراهاي شهر و روستا چه در قالب قانون اساسي و چه اراده دولت وقت در احياي اين اصل قانون با هدف توزيع قدرت و عدم تمرکز فردمحور در نهادهايي است که به صورت مستقيم با مردم ارتباط دارند.
رئيس وقت دولت نيز در زمان احياي شوراها معتقد بود که قدرت بايد در پايين ترين سطح جامعه توزيع شود تا مردم مشارکت بيشتري در اداره کشور داشته باشند و خطر حاکميت آراي فردي از بين برود و همين نگاه بود که موجب تشکيل شوراها شد. با اين حال دامنه احياي شوراها و اثرات آن براي آن اداره يک استان شهر و روستا بسيار گسترده تر از تصور مسوولين دولتي بود. شهروندان احساس کردند که مي توانند براي آباداني ديار خود، بهبود شرايط زندگي و تغيير در شيوه مديريت خودشان نقشآفرين باشند و جامعه شرايط بهتري را تجربه کند. اين ايده هميشه مي تواند در زمينه رشد جامعه از جهت فکري و مشارکت شهروندان در بهبود شرايط زندگي موثر باشد، به شرط اين که شوراها به عنوان ابزار جناح هاي سياسي قرار نگيرند و در زمينه کار تخصصي مديريت شهري نقش خود را ايفا کنند و ادامه دهند. در همين رابطه در مقاطعي از تاريخ شکل گيري شوراها تا امروز شاهد بوديم که اين نهاد به ويژه در برخي شهرهاي استان بيش از اين که در حوزه مديريت جامعه نقشآفرين باشند، ابزار سياستگذاران قرار گرفته اند و اين مهمترين خطري است که شوراها را تهديد و شرايط را براي سو»استفاده از آنها فراهم مي کند.
اميد مي رود، در اين دوره از انتخابات شوراها اين تغيير نگاه تغيير کند تا شوراها به عنوان يک بازوي قدرتمند و مشورتي براي اداره شهر و روستا در کنار مديريت شهري و روستايي فارغ از مسائل سياسي و جناحي قرار گيرند.
سلا مت حلقه مفقود شده
هفته سلا مت در استان ما سمنان همانند سراسر کشور با شعار «پرفشاري خون را جدي بگيريم» در حالي با اجراي برنامه هاي مختلف و مراسم هاي گوناگون به پايان رسيد، که باز هم به نظر مي رسد که مقوله سلا مت همچنان در ميان شهروندان هم استاني به حلقه اي مفقود تبديل شده و فقط در زمان تشديد بيماري و درد به ياد آن مي افتيم و کمتر مسوولي نيز دغدغه سلا مت شهروندان را احساس مي کند.
بحران هايي همچون کيفيت نامطلوب آب شرب، بحث امنيت غذايي و بقاياي آفت کش ها هم موضوع ديگري است که نشان مي دهد، مقوله سلا مت شهروندان و محيط با اين چالش ها همراه است.
از سوي ديگر نيز به گفته مسوولين حدود يک پنجم از افراد جامعه در سنين جواني تا سالمندي به پرفشاري خون مبتلا  هستند که اين بيماري ارتباط تنگاتنگي با مشکلا ت ديگري مانند افزايش وزن و چاقي، مسائل و اختلا ل هاي ژنتيکي، سابقه خانوادگي ابتلا ، بالا  بودن چربي خون، استعمال دخانيات، مصرف الکل و... دارد و تمام اين موارد هم مي تواند در بالا  رفتن فشار خون نقش داشته باشد. به همين دليل است که مسوولين پزشکي تلا ش مي کنند که راه هايي براي اصلا ح شيوه زندگي به شهروندان نشان دهند.
به هر حال براي حل اين معضلا ت و تغيير زندگي غذايي شهروندان هم استاني، توجه و اراده اي جدي و نيز قانون گرايي، پاسخگويي رعايت مقررات و استانداردها لا زم است که به نظر مي رسد در وضعيت کنوني کمتر کسي بدان توجه دارد.

خلق حماسه فاطمي در سالروز شهادت بي بي دو عالم در استان

روزهاي گذشته برخي از شهرهاي استان از جمله دامغان و آرادان در سالروز شهادت بي بي دو عالم حضرت صديقه طاهره (س) با تشييع پيکر پاک شهداي گمنام حال و هواي عاشورايي داشتند و در ديگر شهرهاي استان نيز پويش عطر ياس از پرس و جويي غريب در نشاني ياس پيامبر مملو و طربناک بود.
اکثر نقاط شهرها و مراکز ديني و مذهبي اين استان در دهه اول و دوم فاطميه، فاطمي بود و شهروندان هم استاني به ويژه بانوان عزادار در رثاي دخت پيامبر اکرم (ص) به عزاداري پرداختند.
عطر ياس در روزهاي گذشته با طنين و لحني غريب در سوگ فاطمه از زبان فرزندان اهل بيتش و مهدي موعودش در فضا آکنده شده بود و شهروندان هم استاني در دو شهر دامغان و آرادان نيز چه زيبا با آرمان هاي شهدا و امام شهيدان در اين روز بزرگ تجديد ميثاق کردند.
بايد گفت که روح فاطمه، روح مجد و عظمت انساني است و چنين روحي به حسين (ع) منتقل شده و حماسه اي آفريد که در تاريخ ماندگار گرديد. فاطمه زهرا (س) گرچه به لحاظ منصب پرمشقت اجتماعي امامت، امام نيست، اما حقيقت امامت در گوهر او وجود دارد. چرا که صديقه طاهره(س) جسم خود را فداي انسانيت کرد و شهدا نيز به مثابه يک انسان خود را فداي انسانيت کردند و اين درس را از فاطمه آموختند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان