تاریخ 1391/10/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بيش از چهار هزار نفر در استان سمنان آموزش مشاغل خانگي ديدند

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
معاون آموزش پژوهش و برنامه ريزي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان گفت: بيش از چهار هزار نفر در اين استان با هدف ايجاد اشتغال و خودکفايي آموزش هاي مرتبط با مشاغل خانگي را فراگرفتند.
زين العابدين ايجي افزود: اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان در سال جاري بيش از 280 دوره آموزشي مرتبط با عناوين مشاغل خانگي را براي مخاطبين و گروه هاي هدف برگزار کرده است.  
وي گفت: در اين دوره ها 771 هزار و 875 نفر ساعت معادل چهار هزار و 106 نفر در 68 حرفه آموزشي، تحت پوشش اين آموزش ها قرار گرفتند.  
ايجي بيشترين دوره هاي آموزشي اجرا شده را در زير مجموعه خوشه خدمات با 169 دوره عنوان کرد و افزود: در خوشه کشاورزي 100 دوره و در خوشه صنعت نيز 35 دوره برگزار شده است که از مجموع آموزش ديدگان در اين طرح 35 درصد از مناطق روستايي و مابقي از مناطق شهري بوده اند.   معاون آموزش پژوهش و برنامه ريزي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان يادآور شد: برنامه ريزي لازم براي اجراي 21 دوره آموزشي ديگر تا پايان سال انجام شده است که بر اساس آن پيش بيني مي شود بيش از 300 نفر ديگر تحت پوشش اين آموزش ها قرار گيرند. 

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان